Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Efterlyser mer humanism i vårddebatten: "Skulle inte skada att damma av landstingets etiska policy"

/
  • Även om ingen kan bedriva vård utan att den kostar, så får aldrig kostnadsfrågorna bli det helt överordnade perspektivet, skriver insändarskribenten. (bilden från sjukhusdebatten i Sollefteå i oktober förra året).

Annons

I stort sett varje dag innehåller ÖA inlägg om sjukvården i vårt län. Att opposition och nuvarande makthavare i landstinget har olika uppfattningar om både dagens läge och hur det var tidigare förvånar ingen.

Men insändarsidorna innehåller synpunkter också från andra mer eller mindre initierade skribenter. Och så ska det förstås vara i ett land med yttrandefrihet. Den friheten ska vi vara rädda om.

Men visst vore det önskvärt att man även kunde lagstifta om gott omdöme. Även om man inte delar meningsmotståndarens åsikter, så bör man kunna visa respekt för personen. En respekt som jag saknar emellanåt. I det här sammanhanget vill jag påminna om den etiska policy som landstingsfullmäktige antog den 25 juni 2008 och som alltjämt gäller.

I inledningen anges att "den etiska policyn ska kunna vara till stöd i det dagliga arbetet för samtliga anställda och förtroendevalda inom Landstinget Västernorrland". Sedan påpekas hur viktig dialogen kring etik och värderingar är i tider med stora förändringar.

Den nya policyn är en revidering av den policy som antogs 1998. I policyn anges de grundläggande principer som ska gälla i landstinget, nämligen människovärdesprincipen, behovssolidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen. Dessa principer är dessutom rangordnade, vilket innebär att den förstnämnda principen står över de två andra.

■■ För fler insändare, klicka här.

Med andra ord: Det riktmärke som främst ska följas inom vården i Västernorrland, av såväl förtroendevalda som anställda, gäller människovärdet, eller människors värdighet. Även om ingen kan bedriva vård utan att den kostar, så får aldrig kostnadsfrågorna bli det helt överordnade perspektivet.

Av den aktuella debatten i vårt län kan man lätt få intrycket att beslutsfattare och andra har vänt på prioritetsordningen i policyprogrammet: Att ekonomifrågorna har blivit de helt dominerande. I varje fall har jag sett få uttalanden om människovärdet, de humanistiska aspekterna.

Ett symptom på snedvridningen i debatten utgör också den nya terminologi som ofta används. Jag syftar på talet om patienter som kunder och vårdinsatserna som tjänster som köps och säljs. Då är man inne på avhumaniseringens väg, ett sätt att tänka som lätt leder till en teknokratisk människosyn.

Detta synsätt knyter människovärdet till vad människan gör och kan användas till. Denna människosyn stöder även strävanden att genom genetiska insatser förädla människan. I ett samhälle med sådana idéer finns egentligen ingen plats för människor med fysiska eller psykiska svagheter.

Den även inom vården omhuldade NPM-modellen (New Public Management), med sina styrmedel i form av ständiga mätningar och produktionskrav leder i samma riktning. Jag undrar vilket samband det finns mellan dessa teknokratiska modeller och svårigheterna att anställa och behålla nödvändig personal. Den frågan kan säkert någon mer initierad än jag svara på.

En del kanske tycker att jag överdriver och misstolkar debatten kring vården och omsorgen. Jag tycker mig dock se oroande tendenser. Jag tror samtidigt, att de som arbetar inom vård och omsorg liksom de politiskt ansvariga vill göra sitt bästa för dem som behöver samhällets insatser inom värd och omsorg.

Men det skadar nog inte att man dammar av landstingets etiska program och ger sig tid att fundera över om debattklimat och beslut ligger i linje med policyns ädla principer. Man kan ställa frågan, hur ofta beslutsfattare på olika nivåer tar sig tid med att begrunda hur resonemang och beslut påverkas, eller borde påverkas, av landstingets etiska policy. Det är livsviktigt att politik och etikreflektion hålls samman.

Thore Tafvelin

■■ Läs och kommentera insändare på Ordet fritts Facebooksida .

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons