Annons
Vidare till allehanda.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vision Kramfors: Arbetsmiljön inom HVB måste omgående tryggas

Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete och ett förbud mot ensamarbete skulle situationen på hem för vård eller boende, HVB, i Ångermanland förbättras. Läget är allvarligt och arbetsgivarna behöver omedelbart agera.

Hem för vård eller boende, HVB, finns till för barn och unga som av olika anledningar behöver samhällets stöd. Trots denna viktiga uppgift saknar ofta medarbetarna rätt förutsättningar att göra ett professionellt arbete. Läget har varit ansträngt länge. Redan när Vision för ett år sedan frågade medlemmar inom HVB om deras arbetsvillkor, vittnade över hälften om att de hade blivit utsatta för hot eller våld. Många arbetade också ofta ensamma.

Sedan dess har mycket hänt. Under förra året femdubblades antalet ensamkommande barn och unga och många nya HVB har startats. Vision har därför intensifierat arbetsplatsbesöken på HVB. Och våra besök visar att, även om våra medlemmar är stolta och trivs med sina viktiga jobb, så finns många problem.

Det handlar bland annat om överbeläggningar och trångboddhet. För lite personal samt brist på kvalificerad och erfaren personal. Nya medarbetare som inte får någon introduktion och därmed saknar tillräckliga kunskaper om verksamheten och de boende. Chefer som vittnar om en mycket hög arbetsbelastning. Och, inte minst har rädslan för hot och våld ökat.

För cheferna och deras medarbetare innebär detta att de arbetar under mycket hård press. För barnen och de unga innebär det att de inte får den hjälp och det stöd de behöver – och har rätt till.

Nu krävs omedelbara åtgärder för trygga och säkra boenden, där personalens professionalism och engagemang tas tillvara.

>>> 1. Ensamarbete ska inte vara tillåtet på HVB eller motsvarande boenden.

>>> 2. Bemanningen ska vara tillräcklig för att tillgodose barnens behov och upprätthålla en stabil verksamhet.

>>> 3. Cheferna ska ha ett rimligt antal underställda och en rimlig geografisk spridning på sina ansvarsområden.

>>> 4. Garanterad introduktion och systematiskt arbetsmiljöarbete.

>>> 5. Meddelarfrihet ska gälla för såväl privata som kommunala HVB.

Det här är åtgärder som Ångermanlands kommuner kan genomföra bland annat genom skärpta krav vid upphandling av nya HVB och liknande boenden. Det är också åtgärder som arbetsmarknadens parter bör jobba för. Vision deltar gärna i diskussionerna kring hur vi kan förbättra situationen för såväl barnen och de unga, som för medarbetare och chefer på HVB i Ångermanland.

Tommy Swärdh

Ordförande Vision i Kramfors kommun

Veronica Magnusson

Förbundsordförande Vision

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel