Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vill skärpa skyddet för barn

Annons

Barn och vuxna som utsätts för våld i nära relationer ska få mer hjälp och stöd av sina hemkommuner. Socialstyrelsen vill att kommunernas skyldigheter skärps.

Personal inom hälso- och sjukvården har en lagstadgad skyldighet att anmäla misstankar om att barn far illa. Ändå visar studier att det sker en underrapportering, säger en av myndighetens jurister, Marit Birk.

TT: Varför ser det ut så här?

Det kan bero på att man inte har rutiner i tillräcklig utsträckning för hur man ska göra, okunskap i frågorna, eller att man kanske inte vill förstöra patientrelationen, säger hon.

Det som Socialstyrelsen presenterar nu är både föreskrifter, som är bindande, och allmänna råd, som är rekommendationer.

Målet är att ge bättre skydd och stöd till våldsutsatta. Det gör vi genom att föreskriva och rekommendera ett arbetssätt för hur man ska, eller bör, jobba med de här frågorna, säger Marit Birk. Det här är för att ytterligare visa på hur viktigt det är att det här görs.

En tillsyn har visat att både kommuner och landsting skiljer sig åt över landet när det gäller hur bra man är på att hjälpa och stödja våldsutsatta. Detta trots att även socialtjänstens arbete är lagreglerat och förklarat i propositionen till socialtjänstlagen.

Vi tycker att vi behöver förtydliga ytterligare och ange att om man jobbar på det här sättet så tror vi att man kommer att uppnå målen i lagstiftningen på ett bättre sätt, säger Marit Birk.

TT: Är det något i era förslag som du tror kommer att uppfattas som kontroversiellt bland remissinstanserna?

Det ska bli intressant att se vad de har att säga, men vi hoppas ju att de kommer att välkomna det här förslaget.

Några av de föreslagna kraven är: bedömningar i varje enskilt fall gällande risken för ytterligare våld, tydliga mål för hur man jobbar med våldsutsatta och tydlig ansvarsfördelning så att det står klar vem eller vilka som ska utreda, fatta beslut och följa upp.

Socialstyrelsen presenterar även nya krav och råd för hälso- och sjukvården. En granskning av vårdcentraler, gynekolog-, psykiatri och akutmottagningar runt om i landet har visat på en rad brister när det gäller att hjälpa och stödja våldsutsatta kvinnor och barn, skriver Socialstyrelsen.

Förslaget med nya föreskrifter och allmänna råd ska ut på remiss. Föreskriften och de allmänna råden beräknas träda i kraft tidigast i april 2014.

Mer läsning

Annons