Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vill bygga bort Ostkustbanans flaskhals: "Åk tåg till Stockholm på bara några timmar"

Annons

Längst med södra Norrlandskusten finns flera av Sveriges största och viktigaste industrier, men ingen fungerande järnväg. Varje dag går det mellan 1 400 och 2 500 lastbilar i långväga trafik längst med kusten. Varje år går det 1,8 miljoner flygresor till och från den södra delen av Norrland.

Pendling med tåg är inte ett alternativ mellan orterna längst södra Norrlandskusten, samtidigt som Botniabanan slår nya passagerarrekord.

Ostkustbanan är i dag en flaskhals för hela det nationella transportsystemet och stryper järnvägsflödet mellan södra och norra Sverige.

Banans kapacitet är otillräcklig. Restiderna ökar och störningarna är många. Situationen är helt enkelt ohållbar.

Med dubbelspår längst Ostkustbanan skulle kapaciteten fyrdubblas och restiderna halveras. Istället för en restid på 6,5 timmar mellan Stockholm och Umeå, skulle det ta 3,5 timmar.

Sträckan Stockholm-Sundsvall skulle ta två timmar. Dessutom skulle tillförlitligheten, att tåget kommer i tid, öka markant med ett robustare dubbelspårsystem.

■■ För fler insändare, klicka här.

Samverkan mellan universitetsorterna Umeå och Uppsala skulle underlättas och företagen skulle enklare kunna hitta rätt kompetens.

Det skulle bli attraktivt att pendla söder ut från Härnösand/Sundsvall/Hudiksvall. Dessa städer skulle få ett centralt läge mellan Umeå och Stockholm.

Nya Ostkustbanans dubbelspår kan byggas i olika etapper, där man börjar med de sträckor som ger störst nytta. För varje byggd etapp innebär det att dagens spårsystem avlastas med kortare restid och ökad kapacitet som resultat.

Hela sträckan kan vara färdig innan 2030 och då knyta ihop norra och södra Sverige samt integrera Botniabanan fullt ut i det nationella järnvägssystemet.

Just nu diskuteras införande både av kilometerskatt och flygskatt för att minska klimatpåverkan.

Men utan realistiska alternativa transportmöjligheter kommer det endast leda till ökade kostnader för företag och privatpersoner, inte till minskade utsläpp.

Därför är ett dubbelspår längst med kusten extra viktigt, det ger ett reellt alternativ till såväl flyg som vägtrafik.

Riksdagen arbetar just nu med den nationella transportplanen, som kommer att styra hur statens satsningar på infrastruktur ska fördelas mellan åren 2018 och 2029.

En satsning på nya Ostkustbanan är en av de allra viktigaste politiska åtgärderna för en effektiv klimatpolitik och samtidigt skapar den möjligheter för jobb och tillväxt.

Ingela Bendrot

Vd Nya Ostkustbanan

■■ Läs och kommentera insändare på Ordet fritts Facebooksida .

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel