Annons
Vidare till allehanda.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

"Viktigt satsa på stabil energi för framtiden – vindkraft håller inte för kraven"

Över 3 000 vindkraftverk finns i Sverige. Till år 2020 behövs 1 000 fler. I en remiss till 35 av Sveriges 290 kommuner föreslår regeringen att kommunal vetorätt slopas. Utredningens rekommendation bygger på en högst diskutabel utveckling.

Före år 2009 gällde dubbelprövning för kärnkraft och vindkraft. Vindkraftsprövning enligt plan- och bygglagen, PBL, togs bort 2009 och ersattes av bestämmelsen om kommunal tillstyrkan för att kommunernas inflytande inte skulle minska vid nya projekt – ingen tillstyrkan, ingen byggnation.

Energiverket och Naturvårdsverket har fått uppdragen att följa upp och analysera tillståndsprocessen, efter att en kompletterande vägledning togs fram 2015.

■■ INSÄNDARE: "Tänk er för, markägare – ni riskerar miljonkostnader om ni tar emot vindkraftverk"

Detta för att se om mer behövs för att underlätta etableringar. I analysen av vägledningen, konstaterades det år 2015 att den hittills har tillämpats i få processer. Istället ändrar utredarna uppdraget och har utvärderat från 2009, då vägledningen inte existerade.

Vedertagna rutiner är att man följer upp följderna av tidigare tagna beslut och anvisningar innan man utreder och föreslår nya.

I uppdraget tas det upp eventuellt fler åtgärder som Energiverket anser att det tar för lång tid och för dyrt för beslut om byggnation. Men Naturvårdsverket konstaterar: ”Naturvårdsverket verkar inte se några generella problem med handläggningstiderna för just kommunal tillstyrkan, eftersom en miljöprövning generellt pågår under en lång tid.”

Att projektera miljöfarlig verksamhet kostar mer och är normal verksamhet.

Utredarna anser att inflytande genom PBL räcker. Om så vore hade vetorätten inte införts 2009.

■■ DEBATT: Skeptisk till Kabeko Krafts mätningar: "Rena blåsningen att satsa på olönsam vindkraft"

Rättsäkerheten bör öka men för vem? I väst är rättssäkerhet lika med demokrati. Här görs inte kopplingen. Man menar att regler inte ska missförstås.

En lag som inte missförstås, men berövar de direkt berörda rättigheter, minskar rättssäkerheten. Vindindustrin är långt från beprövad och enligt miljöbalken miljöfarlig. Av tolv kontrollerade tillverkare har tio fått försäljningsförbud.

Biologisk mångfald, landskapsbild, friluftsliv, turism, rennäring, glesbygdsbor, fågelliv, naturvärden i form av flora och fauna hotas. Kommunikations- och bevakningssystem, bland annat inom försvar och civilflyg, påverkas.

Mindre anläggningar blir olönsamma. Stora anläggningar drabbar miljön ännu värre, speciellt om sådana ska bidra till att nå EU:s miljömål år 2040 om helt förnybara kraftkällor. Utredarna anser att vind spelar en avgörande roll. Nu produceras elen av cirka 10 procent vind och 50 procent vatten. Solceller och andra alternativ som står för mindre än en procent i dag, måste utvecklas och ersätta vindkraft.

■■ FÖR PLUSKUNDER: 100 vindkraftverk på gång i Ångermanland: "Galet mycket bättre vind än på många andra platser"

Om alla pågående landbaserade vindprojekt realiseras täcks hela dagens behov. Det motsvarar ytterligare mer än tiotusen verk av dagens storlek.

Dra tillbaka remissutskicket. Gör en konsekvensutredning av vad som sker. Det är inte riksintresse att dyrt bygga produktion som upp till 50 procent varierar med vädret.

Sverige behöver stabila, driftsäkra, miljövänliga och ekonomiskt hållbara energikällor. Vindkraft håller inte för ett enda av kraven.

Gösta Singstrand

■■ DEBATT: Kritisk röst om Sollefteås vindkraftsutbyggnad: "Kommunen exploaterar det mesta som går"

■■ FÖR PLUSKUNDER: Boende överklagade förgäves – ja till vindkraft utanför Ramsele

■■ För fler insändare, klicka här.

■■ Läs och kommentera insändare på Ordet fritts Facebooksida .

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel