Annons
Vidare till allehanda.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vi vill ha en primärvård som når alla och som inte är till salu!

Primärvården ska vara basen i vården, högprioriterad och välfungerande. Men sjukhusen har de senaste 20 åren expanderat på primärvårdens bekostnad. Den är numera dåligt läkarbemannad och med hälften av tjänsterna vakanta. I bästa fall löses vakanssituationen med dyra stafettläkare som ger dålig kontinuitet och minskad patientsäkerhet. Och utan en fungerande primärvård fungerar inte heller våra tre sjukhus!

Lagen om valfrihet (LOV) är obligatorisk för primärvården. LOV har lett fram till att en tredjedel av vårdcentralerna drivs privat. Landstingets vårdcentraler tappar underlag, och måste spara.

Ökad konkurrens leder oftast inte till bättre kvalité utan tvärtemot till utarmning av verksamheterna. Minskad trivsel, inflytande och stress medför att flera av landstingets läkare och sköterskor söker sig till privata alternativ, där lönen kan förefalla högre. Vakanserna tilltar och primärvården kan inte fullgöra sina uppgifter som första instans. Köerna till akutmottagningarna och överbeläggningarna på sjukhusen ökar, som ett resultat av generellt bristande resurser och övertro på marknadskrafter.

Befolkningen har rätt till en tillgänglig och kompetent primärvård! Vårdutbudet skall vara lika mellan vårdcentralerna, vilket knappast är fallet om konkurrensen och kvalitetsskillnadsjakten hela tiden ska betonas. Vilka är de som skall ha vård med sämre kvalité?

Nej, primärvården måste kraftigt förstärkas och göras likvärdig. Landstinget måste arbeta intensivt med bemanningsfrågorna. Fler specialister förutom allmänläkare ska arbeta på våra vårdcentraler. Detta medför färre remisser och köer på sjukhusen.

Särskilt måste glesbygdens behov av medicinsk service och verksamhet stärkas. Nedskrivningar av studieskulder kan erbjudas dem som väljer att arbeta i glesbygd.

Ökade resurser ska tillföras primärvården för att möta den stigande psykiska ohälsan. Avgörande är också att vården organiseras och förstärks så att de mest sjuka äldres behov uppmärksammas mer. Gäller för kommuner och primärvård.

Vårdcentralerna behöver också mer resurser inom asylhälsovården! Hälsoundersökningar och tidig behandling av psykiska och fysiska skador måste kunna erbjudas.

Allt detta kostar pengar, javisst. Med Vänsterpartiets förslag nationellt och lokalt ökar finansieringen och vården tillförs mer resurser via ökade statsbidrag och skatteförändringar. Vi vill inte heller se några privata vinster i vården. Alla överskott skall återinvesteras i vården. Det finns bolagsformer med vinstbegränsning för den som vill driva sådana. Landstingen måste också gemensamt arbeta för att avveckla den osunda och kostsamma arbetsmarknad som stafettpersonalsystemen innebär. Vi skapar med detta också utrymme för bland annat kostnadsfria besök inom primärvården.

Thomas Lundberg

distriktsordförande för Vänsterpartiet i Västernorrland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel