Annons
Vidare till allehanda.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vi tar ansvar för framtiden

Svar på "Ta ansvar för vindvansinnet" på Allehanda.se den 31/3.

Vindkraften behövs för att bromsa klimatförändringarna samtidigt som den tryggar energiförsörjningen. Förnybar elproduktion av vindkraft utgör det tredje benet i vår elförsörjning förutom kärnkraft och vattenkraft. Prognosen är att vindkraftsel kommer att öka från dagens 9,9 TWh år 2013 till 20 TWh år 2020. Detta motsvarar cirka 15 procent av vår totala elanvändning. Riksdagens planeringsram för vindkraft är 30 TWh till 2020.

Vindkraftens utbyggnad påverkar människors intressen olika beroende på om personen är markägare, fastighetsägare, permanentboende, sommarboende eller turist. Utifrån detta och för att i möjligaste mån långsiktigt kunna planera och påverka lokaliseringar av framtida vindkraftproduktion i vår kommun har en fördjupad översiktsplan för vindkraft tagits fram.

I översiktsplanen pekas det ut ett antal områden som bedöms lämpliga för produktion av vindkraft. Området öster om E4 bedömdes då av flera skäl inte som lämpligt. Det är där svårt att hitta tillräckligt stora sammanhängande ytor för storskalig vindkraft vilket har varit kommunens ambition istället för ett flertal mindre områden. Det är även svårt att hitta större sammanhängande områden som uppfyller riktlinjerna på minst 1 000 meter mellan vindkraftverk och bostäder/fritidshus.

Den fördjupade översiktsplanen har tagits fram genom en demokratisk process och fastställts av en bred majoritet i kommunfullmäktige. Inriktningen vid framtagandet av planen var att kunna identifiera de lämpligaste områdena för vindkraft i kommunen baserade på ett antal förutsättningar såsom kända data från rikstäckande vindkarteringar, tillräckligt stora sammanhängande områden för storskalig vindkraft, kända allmänna intressen, ornitologer, ideell naturvård, rennäring, etcetera.

Då det gäller buller och skuggeffekter från vindkraftverk så finns det nationella riktlinjer. Dessa rikt- linjer tillämpas i Örnsköldsvik och av den beslutande myndigheten, Länsstyrelsen. Mot bakgrund av detta ansågs det därför inte nödvändigt att ytterligare utveckla dessa frågor i översiktsplanen. I varje enskilt vindkraftsparkstillstånd ingår också specifika villkor för buller och skuggeffekter vilka exploatören har att efterleva.

Utifrån den fördjupade översiktsplanen har även kommunen sagt nej till ett antal förfrågningar om uppförande av vindkraftsparker utanför de i planen utpekade områdena, det vill säga i de vindkraftsfria områdena. Det har även hänt att man fått justera ned antalet vindkraftverk utifrån kommunens synpunkter.

Vi är medvetna om att vindkraftverken är synliga över ett stort område men själva etableringen är ändå på en begränsad yta av vår kommun. Därför håller vi inte med om beskrivningen av en industrialiserad, skövlad och avstängd natur. Vi tror inte heller att ett förbud mot vindkraftsetablering är det som skulle göra så att vår landsbygd fylls av ungdomar.

Hur väl än vi försöker planera vindkraften så kommer det att finnas människor som anser att det är fel och som upplever att de blir negativt påverkade vilket vi har respekt för. Vi kommer att se dessa människor i ögonen och stå för de beslut vi fattat men aldrig ifrågasätta den upplevelse man har. Men vi vill också kunna se kommande generationer i ögonen och svara på frågan; Ni som hade beslutsfattandet i era händer, vad gjorde ni egentligen åt klimatfrågan?

Glenn Nordlund (S)

Elvy Söderström (S)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel