Annons
Vidare till allehanda.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vattenfall: Viktigt med bra underlag när vattenkraft och miljö debatteras

REPLIK. Svar till Birger Schlaug med flera (27 organisationer och politiker), "Vattenfalls inlägg om vattenkraften är genant okunnigt”, 29 mars.

I repliken från Birger Schlaug med flera anklagas vi för att vara genant okunniga. Utgångspunkten för replikskiftet var en hänvisning till en rapport om att om bara fiskvandringsvägar och tappning av vatten införs så kommer fisketurismen blomstra och intäkter på i storleksordningen 11 miljarder kunna genereras. Dessvärre är den rapporten mycket bristfällig och leder till orimliga förväntningar.

De beräknade intäkterna ifrån 33 så kallade prioriterade projekt baseras inte på några beräkningar om hur mycket fisk som skulle kunna reproduceras. Vattenkraftens produktionsförluster för det vattenspill som krävs har inte heller beaktats.

I våra beräkningar har vi använt spill av vatten i storleksordningen 15-20 procent, en siffra som bygger på ett vattenspill som används av såväl myndigheter, domstolar, universitet, intresseorganisationer. Men vid detta vattenspill tål inte de återskapade fiskbestånden något omfattande sportfiske. Med lägre vattenspill, vilket artikelförfattarna antyder som tillräckligt, blir möjligheterna att bedriva ett sportfiske ännu mindre eftersom fiskbestånden påverkas negativt.

■■ För fler insändare, klicka här.

Ett exempel på orimliga uppgifter är de siffror som nämns för Letsi kraftverk där rapportförfattaren uppskattat den ekonomiska potentialen för sportfiske till 20 miljoner kronor per år. I en forskningsrapport från Luleå universitet har en intäkt på 350 000 kronor räknats fram. För ett spill på 10 m3/s i Letsi, motsvarande 5 procents spill; kommer produktionsförlusterna att uppgå till 40 miljoner kronor per år vilket vida överstiger de optimistiska intäkterna.

Självklart går det att återskapa vattenlevande växter, bottendjur och fisk nedanför ett existerande kraftverk i en så kallad torrfåra. Dessvärre kommer dessa att utsättas för snabba och mycket kraftiga flödesförändringar till exempel när dammluckorna öppnas eller vid höga flöden då spill sker, vilket kan vara nödvändigt av dammsäkerhetsskäl. Detta medför en kraftig störning för återskapade lek- och uppväxtområden för fisk och etablerade bottendjur.

■■ Läs och kommentera insändare på Ordet fritts Facebooksida .

Birger Schlaug och hans medförfattare påstår att fiskodlingar genetiskt sett är en katastrof. Vem säger det? Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har genomfört en stor studie där man genom att analysera fiskfjäll tagen från lax före kraftverksutbyggnaderna i Östersjöälvarna med fjäll från kompensationsodlad lax kan se att dessa genetiskt inte skiljer sig på ett betydande sätt

Vattenfall ser fram emot en fortsatt saklig diskussion om vattenkraftens roll i det framtida svenska energisystemet. Men en sådan diskussion måste bygga på de fakta som finns om vattenkraften, dess miljöpåverkan och vad som är rimliga miljöåtgärder att genomföra. Vi ställer gärna upp med mer fakta om så behövs.

Claes Hedenström

Policyansvarig vattenkraft, Vattenfall

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel