Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Asylsökande utbildas i ordning och rätt: "Vi rustar dem för det svenska samhället"

Rätt här men fel där. Oacceptabelt eller helt okej. Kulturella skillnader står på agendan på Gålsjö bruks asylboende när personal och boende utbildas i svensk kultur, lagar och regler.

Annons

Föreläsningssalen är halvfull med människor. Några enstaka droppar in efterhand. Längst fram förbereder föreläsaren Charbel Gabro powerpointen och sig själv. Han går lite fram och tillbaka. Även om han hållit föreläsningen flera gånger är det alltid lite nervöst innan.

– Man vet inte hur de kommer reagera. Det är känsliga frågor, säger han.

Charbel Gabro berättar om sin egen bakgrund.

Under två dagar hålls kursen "Tillsammans för säkerhet" på asylboendet på Gålsjö bruk. Den handlar om svenska lagar och regler och om kulturella koder. På tisdagen hölls föreläsningen helt på arabiska och på onsdagen på svenska med daritolk. Kursen riktar sig både till de boende och till personalen. Syftet är att förbereda och utbilda de asylsökande i hur samhället fungerar och öka nyanländas förståelse för vad som anses rätt och fel i vårt samhälle. Och fokus ligger på kvinnosyn och våld mot kvinnor.

– Vi pratar svenska lagen, våld och våldtäktsstatistik i Sverige och offrets och gärningsmannens roll. Men framförallt pratar vi om vittnets roll. De allra flesta blir ju vittnen, och vad säger lagen då? säger Charbel Gabro.

Kursen är främst till för männen på boendet. Att föreläsa endast för män ger bäst effekt, menar Charbel Gabro.

-Männen har aldrig pratat om dessa frågor. De är tabubelagda. Det här är ofta det första forumet för dem att prata om tankar och känslor, säger han.

Kursdeltagare och gålsjöbor. På tisdagen hölls föreläsningen på arabiska. Idag hålls den på svenska och dari.

Maria Wennberg är platschef på asylboendet på Gålsjö bruk. Hon tycker det är viktigt att som personal bli medveten om de kulturella olikheter som finns och vad olikheterna kan innebära och resultera i. Med mer kunskap kan de tillsammans bättre hantera och diskutera eventuella problem och missförstånd som dyker upp på boendet, menar hon.

-Hur överbryggar man kulturella olikheter och hur pratar vi om dem. Frågor om vad som är acceptabelt och inte är viktiga att jobba med, säger hon.

Maria Wennberg tror inte att en föreläsning räcker för att utbilda och förändra. Men det är en början. Och eftersom personalen också deltar kan de fortsätta att arbeta med frågorna även framöver.

-En föreläsning förändrar inte mycket, därför är det viktigt att jobba vidare och ta upp ämnet till diskussion. Det är jätteviktigt att kvinnor får veta sina rättigheter till exempel, säger hon.

Zozan Inci är ordförande i Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. Hon tycker att det är en bra början att ge nyanlända utbildning i svenska lagar och kvinnosyn. Men bara förebyggande arbete räcker inte. Kvinnorna på asylboendena runt om i Sverige är utsatta och måste få bättre skydd nu, menar hon.

-Beteenden förändras inte på en dag. Det är naivt av politikerna att tro det, säger hon.

På nationell nivå arbetar Roks opinionsbildande genom att försöka ändra lagar, de föreläser och informerar. Zozan Inci tror att information och opinionsbildning är viktiga redskap för att förebygga våld mot kvinnor och sexualbrott. Men ännu viktigare är att domstolarna och rättsväsendet inför och följer de lagar som finns, menar hon.

-Sexbrottslagarna implementeras inte på rätt sätt. Domstolarna saknar kunskap om mäns våld mot kvinnor och skuldbelägger ofta kvinnan, till exempel genom sina frågeställningar. Vi arbetar förebyggande, men när rättsväsendet inte gör sitt jobb spelar vårt arbete inte någon roll, säger hon.

Charbel Gabro vill åt diskussion bland männen under sina föreläsningar. Det är då deras aha-upplevelse kommer, menar han.

Charbel Gabros arabiska fyller rummet. I övrigt är föreläsningssalen tyst. Han söker ögonkontakt med männen i publiken. Han berättar sin egen historia om hur det var att invandra till Sverige från Syrien. Om hans tankar kring att passa in. Om vilket land han kallar för sitt hemland. Deltagarna lyssnar uppmärksamt. Hummar instämmande ibland.

Charbel Gabro har hållit i kursen på flera asylboenden runt om i Sverige och responsen har hittills varit mycket bra. Han tror att kursen är en viktig tankeställare för många deltagare, både på ett personligt och för att förstå det svenska samhället bättre.

-Jag har själv varit där,i samma sits. Jag känner att jag har ett ansvar. Jag vill utbilda mina landsmän. För att de ska bli anpassade till det svenska samhället och inte till flyktingsamhället, säger han.

Maria Wennberg håller med om hur viktigt det är med integration och att börja med det redan på asylboendena.

-Vi ska inte bara ha asylboenden där vi stoppar in folk utan vi vill jobba långsiktigt, säger hon.

Att föreläsningen skulle kunna uppfattas som anklagande, som att män från andra kulturer behöver utbildning i kvinnosyn och sexualbrott mer än andra för att de kan utgöra en riskgrupp, ser han inte som ett problem.

-Sexualundervisning finns i skolorna. Svenskar får det där. Många av dessa män har aldrig pratat om sex förutom med mig. Så var det ju i Sverige förut också, säger han.

Hero Kompetens är ett privat företag som driver omkring 70 asylboenden i Norge och 18 asylboenden runt om i Sverige.

Ett av dem är boendet på Gålsjö bruk som startade sin verksamhet i september förra året. På Gålsjö bor det idag 130 asylsökande barn och vuxna och 14 ensamkommande barn.

I Norge har Hero Kompetens drivit kursen "Sammenfor sikkerhet", "Tillsammans för säkerhet", i över sex år. Kursens syfte är att förebygga sexuellt våld och trakasserier.

I vintras började företaget med kurserna på sina boenden i Sverige. Mellan den 28:e och 30:e juni hålls kurserna på boendet på Gålsjö bruk.

Läs också: Migrationsverket godkänner nya asylplatser i Sollefteå.

Läs också: Hågesta kasernen nytt asylboende.

Läs också: Nu har de första asylsökande kommit till Gålsjö bruk.

Mer läsning

Annons