Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Från träflis till fiskfoder – nu forskar SP Processum vidare för att effektivisera processen

– Nu har vi kollat att det här går, att processen fungerar. Nu ska vi vrida på rattarna för att optimera den och få den mer kostnadseffektiv.

Annons

Det säger Yvonne Söderström Nordin, projektledare på SP Processum i Domsjö utanför Örnsköldsvik.

I ett gemensamt svenskt-norskt treårigt projekt, "Bioraff – Mer av trä", ska SP Processum samarbeta med Papir- og Fiberinstituttet i Trondheim för att bland annat vidareutveckla processerna för proteinframställning till fiskfoder.

Man ska också göra en en marknads- och ekonomianalys av hela värdekedjan, från trä till fisk.

Svampen som odlas framskördas via filtrering och tvättas, torkas och mals. Svampens single cell-protein är sedan tänkt att ersätta dagens dyra och miljöproblematiska fiskmjöl i fiskfoder.

I fem år har forskarna på SP Processum arbetat med metoden att utvinna protein från skogsindustrins restprodukter som träflis, exempelvis från Domsjö Fabrikers cellulosaproduktion.

Enkelt kan processen förklaras så här: Träflis används för massakokning i massabruk. Surlut och fiberslam blir då restströmmar under kokprocessen.

Surluten används som näring för att odla svamp i bioreaktorer, svamp som sedan skördas via filtrering och tvättas, torkas och mals. Tanken är att svampens single cell-protein ska kunna ersätta dagens dyra och miljöproblematiska fiskmjöl i fiskfoder.

Eftersom antalet fiskodlingar tros öka i takt med en växande befolkning och med att världens hav blir allt mer över- och utfiskade, kan marknaden för single cell-protein bli stor.

– Det nya i processen nu är att vi ska göra två optimeringar för att få ut mer protein och på så vis göra processen mer kostnadseffektiv, säger Yvonne Söderström Nordin.

– Den ena är att vi ska försöka få ut mer socker från träflisen, det är ju det sockret svampen ska äta. På så vis hoppas vi att svampen ska kunna växa till sig och producera mer protein.

Den andra optimeringen är att ändra generna i svampen så att den vill växa mer och på så vis kan producera mer protein.

– När svampen får mer socker kan den växa sig större och då får vi mer svampmassa att torka och mala för att användas i fiskfoderproduktionen.

Att processen med att odla proteinrik svamp till fiskfoder fungerar, det vet man redan. Nu gäller det att optimera processen så att den blir mer kostnadseffektiv och kan tas upp i stor skala.

– Det gäller ju att få ekonomi i processen, så att den klarar konkurrensen med andra alternativ till fiskfoderproduktion, exempelvis sojamjöl, säger Yvonne Söderström Nordin.

Mer läsning

Annons