Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Flera fiberföreningar längs kusten nekas bidrag: "Det här är inte fair play"

Tre fiberföreningar längs kusten i norra delen av Örnsköldsvik nekas bidrag från länsstyrelsen och måste därmed stoppa arbetet med fiberdragningen – och förbittringen är stor. "Det här är inte fair play", säger Tommy Sjölund, ordförande i Banafjäl Fiber.

Annons

Regeringen gör en stor satsning på bredband och satsar miljardbelopp på att 90 procent av landets befolkning ska ha tillgång till bredband via fibernät 2020. I kommunen gör Övik Energi en satsning jämsides med den.

Fiberföreningar på landsorten kan söka bidrag till fiberdragning från Jordbruksverket – men det är länsstyrelsen som fördelar pengarna.

Många föreningar har fått bidrag och vi har tidigare berättat om bland annat de i Stensöden och Faresta.

Men i vart fall tre har fått nej, de tre ekonomiska föreningarna Fyrfiber, Banafjäl Fiber och Grundsunda Fiber. De täcker, enkelt uttryckt, in kustområdet från Idbyn i söder till länsgränsen i norr. Totalt med ungefär tusen medlemmar som vill ha fiber in i kåken.

Förbittringen är stor i föreningarna; de begriper inte varför de fått nej och svaret från länsstyrelsen kom så sent att de – åtminstone i Banfjäls fall – i princip låg i startgroparna för att gräva ned fibern. En upphandling av grävningen var gjord.

– Vi hade pålat upp hela nätet, ungefär sju mil – men det vara bara att plocka bort pålarna igen, säger Tommy Sjölund, som är ordförande i Banafjäl Fiber och bor i Norrflärke, söder om Husum.

Åke Grundberg och Birger Olsson vid arbetet att påla upp fibernätet i Banafjäl med omnejd – arbete som visade sig göras i onödan.

Banafjäl i likhet med de två andra föreningarna tog för givet att de skulle få bidrag från länsstyrelsen.

– Vi uppfyllde alla tio kriterier som Jordbruksverket satt upp, säger Tommy Sjölund.

När beslutet från länsstyrelsen kom visade det sig att de tre tänkta fiberområdena inte ingick i den regionala handingsplanen.

– Det är vad vi fått höra, men vad det är har vi inte aning om, säger Tommy Sjölund.

I beslutet från länsstyrelsen står:

"Ditt projekt/.../stämmer inte överens med den regionala bredbandsstrategin och strategins beslutade utbyggnadsplaner i Västernorrland."

– Vad de än kallar det, vi vet inte vad det är. När vi fick avslag var det första gången vi läste eller hörde om det, säger Tommy Sjölund.

– Det är inte fair play att avslå våra ansökningar med hänvisning till något vi inte kände till och dessutom inte har någon möjlighet att påverka. Vi har gjort allt vi kan göra.

Kan du se något motiv till att vissa föreningar får bidrag, men inte ni tre?

– Nej, utifrån vad jag känner till kan jag inte göra det. Jag vet inte vad Faresta, Stensöden och andra gjort som inte vi gjort.

– Men vi ger inte upp. David slog ju Goliat, så...

Jan-Olof Andersson i styrelsen för Fyrfiber uttrycker det så här:

– Allt framstår som en gåta. Man brukar förstå mer ju mer man jobbar, nu förstår vi bara mindre för varje dag.

På länsstyrelsens hemsida blir antalet träffar noll om man söker på "regional bredbandsstrategi". "Regional handlingsplan bredband" funkar inte heller.

Någon ansvarig går inte att nå på länsstyrelsens kontor i Härnösand, men till slut lyckas vi få tag på det semestrande länsrådet Sten-Olov Altin, som tog avslagsbelutet tillsammans med handläggaren Jan-Erik Boström.

– Frågan är inte helt enkel att reda ut på telefon. Det finns en regional bredbandsstrategi som ska ligga till grund för besluten.

Vad i den strategin uppfyller inte de här tre fiberföreningarna?

– Det finns ett antal kriterier som ska uppfyllas, men jag kan inte reda ut det här och nu, säger Sten-Olov Altin och lovar att ge bättre svar, och plocka fram den regionala bredbandsstrategin, när han är tillbaka på jobbet till veckan.

Mer läsning