Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

HVB-hem i Kramfors får hård kritik – barnen får ingen meningsfull tillvaro

Nödvändig kompetens saknas inom verksamheten och barnen får varken komma till tals under planeringsarbetet eller erbjuds någon möjlighet till meningsfull tillvaro.

Annons

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kräver att ett HVB-hem i Kramfors åtgärdar de brister man finner i verksamheten.

IVO konstaterar bland annat att det saknas nödvändig kompetens inom verksamheten och att barnen inte får möjlighet att delta i planeringsarbetet eller erbjuds någon meningsfull tillvaro.

Om HVB-hemmet inte åtgärdar de brister som IVO identifierat kommer ett föreläggande att utfärdas, detta skulle i så fall kunna innebära att verksamheten hotas med böter.

IVO konstaterar att verksamheten i nuläget inte har tillräckligt hög kvalitet och inte kan säkerställa en trygg och säker vård för barnen. Bristerna menar man är en följd av att föreståndare och personal saknar nödvändig kunskap och kompetens kring arbete med ensamkommande barn. Dock medför bristerna inte någon akut fara för barnens liv.

Ingen bland personalen, och inte heller föreståndare, har lämplig utbildning eller erfarenhet för den här typen av arbete, konstaterar IVO. Ingen anställd var vid en första inspektion behandlingsassistent, specialpedagog eller hade erfarenhet av omvårdnad. Personal utöver föreståndare är nyanlända i Sverige och läser parallellt med arbetet inom verksamheten svenska på SFI.

Vid en påföljande tillsyn framkom att man rekryterat personal med socionom- och psykiatriutbildning samt har för avsikt att rekrytera ytterligare en person som ska arbeta som terapeut. Tre personer kommer därutöver att påbörja socialpedagogisk utbildning via Komvux som är tänkt att efterföljas av behandlingsassistentsutbildning på folkhögskola.

IVO bedömer att dessa åtgärder inte kommer att vara tillräckliga.

Verksamheten har inte tillgodosett barns behov av stöd i kommunikationen, tolkning, samt inte erbjudit dem möjligheter till inflytande under planeringsarbete. Vilket leder till att de inte kan få någon individanpassad vård. Vid inspektion konstaterades att barnen sällan eller aldrig erbjudits tolk vid samtal – inte ens vid inskrivning. Ungdomarna har uppgett att de inte ens fått tolk när de uttryckligen bett om det. Man har istället erbjudit barnen möjligheter att prata med personal som kan deras modersmål, men dessa har ofta svårt att förmedla sig på svenska.

IVO konstaterar att barn som inte är inskrivna i skolan, runt hälften, saknar en meningsfull tillvaro. Detta eftersom att man inom verksamheten inte har några planerade insatser dagtid. Barnens önskemål om kvälls- och dagsaktiviteter har inte gett resultat. Verksamheten har beslutat att ge barnen 700 kronor varje månad att använda till fritidsaktiviteter och man erbjuder aktiviteter månadsvis.

IVO bedömer att föreståndaren inte i tillräcklig grad förstår hur man ska organisera arbetet för att erbjuda barnen en meningsfull tillvaro.

IVO kräver sammanfattningsvis att: personal inom verksamheten har nödvändig kompetens, att barnen ges möjlighet att komma till tals och vara delaktiga i planeringen, att barnen ges möjlighet till en meningsfull tillvaro, att rutiner för dokumenentation anpassas så att man kan erbjuda en mer individanpassad ändamålsenlig vård samt att verksamhetens föreståndare har den kunskap och kompetens som krävs för att säkerställa kvaliten.

Mer läsning

Annons