Annons
Vidare till allehanda.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Västernorrland klarar inte av miljömålen

Inte ett enda av de miljömål som bedöms regionalt kommer att uppnås i Västernorrland.

I varje fall inte med de beslut och resurser som finns i dag.

Mer arbete, samarbete, beslut och pengar behövs.
Det här visar en sammanställning av hur vi klarar miljöarbetet fram till 2020, som länsstyrelsen gjort på uppdrag av Naturvårdsverket.
Två miljömål, "Frisk luft" och "Grundvatten av god kvalitet" finns ännu en möjlighet att klara av men då behövs ytterligare åtgärder.
Just nu pågår flera projekt för att minska trafiken genom tätorterna där utsläppen fortfarande ibland är för stora.
När det gäller att säkra grundvattnet måste länet skynda på arbetet med att revidera och skapa nya skyddsområden för vattentäkterna.
På ett par andra områden finns också en positiv trend. Det sura nedfallet har till exempel minskat, men ändå kvarstår problem med försurning. Bland annat behövs fler åtgärder för att minska skogsbrukets inverkan på försurningen, påpekas i analysen.
För att klara miljömålet för Östersjön krävs bland annat mer forskning och skyddade marina områden.
"En giftfri miljö" kommer vi inte att ha till 2020, det beror inte minst på den industrihistoria länet haft med många förorenade industriområden.
På samma sätt behövs fler åtgärder för att minska övergödningen från bland annat avlopp och jordbruk. Ett problem här är att mycket av de gödande ämnena kommer med nederbörden från andra håll i världen.
För att få "Levande sjöar och vattendrag" behövs exempelvis att kraftbolagen frivilligt gör åtgärder för att minska problemen med vattenregleringar, länet hör till de som har byggt ut allra mest vattenkraft.
Huvudorsaken till att vi inte når "Ett rikt odlingslandskap" är utvecklingen av jordbruket i länet, där allt mindre arealer jordbruksmark används.
Ser man i stället till skogsbruket måste hänsynen vid avverkningar i länet bli bättre, mer skog skyddas och bättre skyddszoner komma till. Annars får vi inte några "Levande skogar".
Skogsbruket påverkar även möjligheterna att behålla "Myllrande våtmarker." Där behövs dessutom fler naturreservat, mer skötsel av våtmarkerna samt restaureringar av tidigare dikade myrar och sumpskogar.
För att behålla ett rikt växt- och djurliv krävs också att det görs mer än i dag. Dessutom påverkas det resultatet av många andra miljömål.

Så klaras miljömålen i Västernorrland

Begränsad klimatpåverkaningen bedömning
Frisk luftnära
Bara naturlig försurningnej
Giftfri miljönej
Skyddande ozonskiktingen bedömning
Säker strålskyddsmiljöingen bedömning
Ingen övergödningnej
Levande sjöar och vattendragnej
Grundvatten av god kvalitetnära
Hav i balans samt levande kust och skärgårdnej
Levande skogarnej
Ett rikt odlingslanskapnej
Ett rikt växt- och djurlivnej