Annons
Vidare till allehanda.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Västernorrland får sex nya naturreservat – men bara ett par procent av skogen är skyddad

Västernorrland har nu fått sex nya naturreservat, i Kramfors, Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik. Trots den snabba utbyggnaden av nätet med naturreservat är fortfarande ändå bara bråkdelar av skogen skyddad.

– Länet har nu 209 naturreservat och en nationalpark. Dessa omfattar cirka 1,3 procent av den produktiva skogsmarken i länet, berättar Torbjörn Engberg, chef för enheten Skyddad natur i ett pressmeddelande.

Tillsammans betyder reservaten att 742 hektar skog undantas från rationellt skogsbruk, varav 642 hektar är produktiv skogsmark.

Som oftast är grunden i skötselplanerna att låta skogen i reservaten utvecklas naturligt. Men ibland behövs också olika typer av störningar för att gynna vissa arter.

Då vill man framförallt återskapa skogliga miljöer som var mycket vanligare förr. När skogsbränder på de flesta håll svepte över skogarna en eller två gånger per århundrade. Brandpräglade skogar som många arter behöver för att kunna fortplanta sig. Bland annat insekter, lavar och svampar.

Därför är det aktuellt med naturvårdsbränningar på ett par av reservaten. I ett annat reservat ska tidigare grävda diken läggas igen för att bevara en fuktigare skogsmiljö.

Genom reservatsbildningen ska länsstyrelsen skydda biologiska värden, geologiska intressen och friluftslivets behov.

Skyddet av skogarna har möjliggjorts av den tidigare stora affären där statliga Sveaskog och skogsbolagen gjorde markbyten, för att underlätta kommande reservatsbildande.

Läs mer: Snöskovandring i naturskyddade områden

► Djupdalen, Sollefteå

Ett sedan många årtionden välkänt område med stora botaniska värden söder om Edsele. Här finns även den starkt hotade fjärilen trolldruvemätare. Reservatet blir hela 514 hektar stort.

► Lill-Brännkulen, Sollefteå

Reservatet ligger en dryg mil öster om Näsåker och här trivs bland annat den starkt hotade skalbaggen barkplattbagge, som här har en av sitt rikligligaste förekomster. 24 hektar skyddas.

► Revaberget, Sundsvall

Ett 101 hektar stort reservat 11 kilometer söder om Bispgården. Stora delar av reservatet berör också Jämtland. Här finns både ornitologiska värden och intressant växtlighet. Bombmurkla och klådris är ett par guldkorn.

► Snobergskogen, Sollefteå

Även här finns den sällsynta större barkplattbaggen. Till skillnad från på många andra håll har skogen inte en brandberoende karaktär. Den 32,5 hektar stora skogen ska få utvecklas naturligt och fritt.

► Storklocken, Örnsköldsvik

Här handlar det om ett naturreservat i ett historiskt brandpräglat område, där naturvårdsbränningar vore önskvärda i de talldominerade miljöerna. Men av praktiska skäl kan de bli svåra att genomföra. Skogen har en hel del äldre träd och död ved, som i dag är en bristvara ur naturvårdssynpunkt. 46 hektar stort reservat.

► Vändåtbäckenskogen, Kramfors

Ett 126 hektar stort gammelskogsreservat i Ullånger, där det bland annat finns träd med den sällsynta långskäggslaven. Den är en ansvarsart för Västernorrland som är centrum för hela Europas förekomst av den sirliga laven.

Västernorrlands smutsiga förflutna – här kan du läsa alla delar i vår artikelserie