Annons
Vidare till allehanda.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Varför skydda vargar?

Hur många vilda vargar ska vi ha i Sverige?

Frågan har ställts på sin spets sedan attityderna mot varg åter har hårdnat, trots att vi har världens minsta vargstam. Problemet är: Vill vi bevara vargens ekologiska roll, eller inte?

Det hela belyses bäst genom en jämförelse av vargtätheten i olika länder. I hela världen finns cirka 200 000 vargar. I Sverige finns, enligt den senaste beräkningen, uppemot 180 vargar. Det är det högsta antalet vi haft på 100 år, men utgör bara ynka 0,09 procent av världspopulationen.

Kanada har världens största stam, cirka 55 000 vargar. Det innebär en täthet som är 13 gånger högre än i Sverige. Om Sverige hade samma vargtäthet som Kanada skulle vi följaktligen ha cirka 2 300 vargar i landet.

Även länder som USA (12 500 vargar), Spanien (2 000) och Italien (500), har mycket starkare stammar, med tätheter som är tre till åtta gånger högre än Sveriges.

Det betyder inte att vargen är en oomtvistad art i dessa länder. Den är kontroversiell överallt där den finns. Men det går inte att komma ifrån att motståndet mot varg i Sverige är sällsynt hårt.

I takt med att vargarna blivit fler de senaste åren har protesterna i varglänen blivit alltmer högljudda. Fackeltåg har organiserats och politiker, såväl lokalt som på riksplanet, har profilerat sig som vargmotståndare.

Med tanke på hur få vargar vi har i landet, är detta anmärkningsvärt. Det hela accentueras av att debatten i Sverige nästan enbart kommit att handla om hur många vargar som ska få finnas, och som en följd av detta, hur många som behövs för att stammen ska anses livskraftig. Olika siffror bollas ständigt i luften. Ska vi ha 200 vargar? Eller räcker det med 100?

Effekten har blivit att två andra aspekter nästan helt glömts bort, vargens ekologiska och evolutionära betydelse i naturen.

Studier i Nordamerika har visat att vargen har en dramatisk effekt på sin omgivning. Den styr storleken på stammarna av bytesdjur, vilket i sin tur påverkar växtligheten, och i förlängningen, många mindre arter, från skalbaggar till rävar och korpar.

Det är dessutom uppenbart att många av de evolutionära egenskaper vi ser hos bytesdjuren är ett resultat av det jakttryck som vargen utövat under tusentals år. Älgarna hade knappast varit så stridbara, och rådjuren så kvicka, om inte vargarna ständigt sållat bort individer som inte hållit måttet.

Den avgörande frågan är med andra ord om vargen ska bevaras, inte bara för att Sverige har ett formellt ansvar att skydda en hotad djurart, utan också för att säkra dess ekologiska och evolutionära roll i naturen. Svarar vi ja på frågan är det uppenbart att vår nuvarande stam är i minsta laget.

De svenska rovdjursforskarna Henrik Andrén och Olof Liberg vid Grimsö forskningsstation, har nyligen skrivit i den vetenskapliga tidskriften Science att vargens ekologiska roll borde tas med när bevarandeplaner görs upp.

- Handlade det bara om att bevara arten i sig, kunde vi nöja oss med genbanker, säger Andrén.

Enligt forskarna sållar vargarna bland älgarna på ett annat sätt än vad jägarna gör. I delar av Värmland och Dalarna har visserligen vargarna på senare år börjat spela sin urgamla roll, men det är fortfarande en bit kvar innan vargen kan sägas ha samma betydelse som den har i Nordamerika eller Ryssland. I Ryssland beräknas vargarna årligen döda 140 000 älgar, medan jägarna får nöja sig med 40 000.

Henrik Andrén tycker att vargens ekologiska roll borde diskuteras mer i Sverige, inte minst för att vår politik ska bli trovärdig.

- Vi kan inte bara prata om hur viktigt det är att bevara geparder och lejon i Afrika, säger han.

Han tror dock att det blir mycket svårt att höja ambitionsnivån i Sverige. Olof Liberg påpekar att motståndet mot vargen, ironiskt nog, beror på dess ekologiska roll.

- Det är just den som många vänder sig mot, säger han.ROLAND JOHANSSON/TT