Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vänsterpartiet

Annons

Har du egna frågor till politikerna? Ställ dem här

1. Vad är den viktigaste insatsen för att förbättra folkhälsan i Västernorrland?

Som vi ser det så är det övergripande samhällsstrukturer som avgör hur folkhälsan utvecklas. Det är fråga om att bygga ett samhälle som är till för alla och som har som målet att ge lika förutsättningar för alla. Samhället får inte glida isär och skillnaderna mellan människor får inte bli för stor. I vårt län är primärvården det område som behöver stärkas för att bättre kunna arbeta med folkhälsofrågor. Vi vill se fler Hälsocentraler, och färre vakanser i vården. Utan en fungerande primärvård så fungerar inte heller sjukhusen. Fler hälsoproblem skall kunna hanteras inom primärvården. Vi ser gärna att fler specialister också arbetar nära patienterna inom primärvården. Det behövs en kraftfull satsning. Primärvården har halkat efter då sjukhusen expanderart.

2. Hur tänker ni agera för att rädda ett fullvärdigt akutsjukhus i Sollefteå?

Definition av begreppet fullvärdigt akutsjukvård kan diskuteras. Ser man det strikt så är inget av våra 3 sjukhus att betrakta som fullvärdigt akutsjukhus, då man inte kan göra allt på något av sjukhusen, eller ens i Västernorrland.Vi anser att det skall finnas 3 sjukhusbyggnader i länet. Med den nya klinikorganisation som man byggt upp så har vi exempelvis bara en medicinklinik, som har aktivitet på 3 olika ställen. Som länet ser ut så ska vi ha 3 sjukhus, och dessa sjukhus kommer också att erbjuda akutverksamhet. Omfattningen av akutverksamheten ser olika ut mellan de de sjukhusbyggnaderna, och kommer att göra det. Men länet behöver sina sjukhus, och vårdplatserna. Vi behöver till och med fler vårdplatser, för att undvika de överbeläggningar som vi har. Vad vi också behöver är en primärvård som är mer tillgänglig med akutverksamhet under större delar av dygnet, detta är särskilt viktigt i glesbygd, dvs att primärvården görs tillgänglig, för att vi skall kunna undvika köerna och väntetiderna på våra akutmottagningar.

3. Var står ni i regionfrågan? Vill ert parti gå vidare och bilda region med de fyra nordligaste länen?

Vi är för en utvidgad region. Vi är för att de fyra norra länen bildar en gemensam region.

4. Är ni beredda att höja skatten för att klara vården?

Ja, vi är beredda att höja skatten. Men i första hand skall statsbidrag ökas, och den gemensamma sektorn i Sverige behöver en förstärkning, så att ex vården blir mer likvärdig och jämlik i landet. Om det behövs så är vi också beredda att höja skatten lokalt i landstinget för att förstärka primärvården, för att öka antalet vårdplatser. Vi vill också öka tillgängligheten till primärvården och göra den avgiftsfri. Dessutom ser vi behov av tandvårdsreformer nationellt men också avgiftsjusteringar lokalt, inte minst för yngre människor och pensionärer.

5. Vilka partier kan ni tänka er att samregera med i landstinget? Vilka kan ni inte tänka er?

Vi kan tänka oss att samverka med socialdemokraterna och miljöpartiet exempelvis. Eftersom vi är motståndare till LOV och privatiseringen av vården, så ser vi gärna att våra samarbetspartier intar samma hållning.

6. Var tror ni Sjukvårdspartiets väljare lägger sin röst i detta val?

Svårt att veta. Deras röster kommer säkerligen att spridas mellan de flesta partierna

7. Bedömer ni att Västrainitiativet kan komma in i fullmäktige?

Det kan man nog tänka sig.

8. Tror ni att Sverigedemokraterna kommer in?

Tyvärr ja

9. Vad är den viktigaste valfrågan i landstingsvalet enligt er?

Stärk primärvården, fler vårdplatser på sjukhusen. Vinster i välfärden.

Här är alla partiernas svar:

- Vänsterpartiet

- Socialdemokraterna

- Moderaterna

- Miljöpartiet

- Kristdemokraterna

- Folkpartiet

- Centerpartiet