Annons
Vidare till allehanda.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Utan rälsunderhåll på tågbanorna missar regeringen sitt mål

Regeringen har vid upprepade tillfällen pratat om att öka tågåkandet, att godstrafik ska gå från väg till järnväg och påmint om klimatnyttan med tågtrafik. I verkligheten ser vi inga förslag som matchar målen. En effektiv tågtrafik förutsätter fungerande järnvägar och bra underhåll, något som regeringens politik inte levererar. Tvärtom nedprioriteras regionala tågbanor och flertalet järnvägssträckor måste nu sänka hastigheten på grund av banor i dåligt skick.

Regeringens expertmyndighet Trafikverket har själva skrivit i ett inriktningsunderlag till regeringen att de ser nödvändigheten i att lägga ned ett antal regionala tågbanor, dels på grund av bristande underhåll, dels på grund av samhällsutvecklingen. Vi anser att regeringen måste väckas ur sin passivitet, agera och satsa mer på underhåll av järnvägen.

Jämförelser av Trafikverkets siffror med regeringens plan visar att över 110 miljarder kronor saknas för att återhämta infrastrukturens skick och 56 miljarder kronor för att behålla dagens funktion. Det i ett skede då transportbehovet förväntas öka över 12 år.

■■ För fler insändare, klicka här.

Ett första steg är att minska underhållsskulden för väg och järnväg. Centerpartiet vill därför pausa införandet av det ännu icke färdigutvecklade tågsignalsystemet (ERTMS). Det skulle i närtid frigöra 15-19 miljarder kronor som skulle användas mer effektivt på underhåll.

Centerpartiet vill inte se en undermålig järnväg om 12 år, vilket riskerar blir resultatet av regeringens politik. Det krävs järnvägar som är funktionellt bättre och effektivare än idag och som näringsliv och människor vågar lita på.

Bättre järnvägsunderhåll och fungerande regionala tågbanor är nödvändiga för att komplettera de ordinarie stambanorna. Flera av dagens nedprioriterade banor är dessutom mycket viktiga ur näringslivets och det regionala utvecklingsperspektivet. Utan dessa fungerar inte godsflöden och arbetsmarknadsregionerna riskerar att krympa.

För att bidra till att höja de regionala tågbanornas standard öronmärker vi redan nu en halv miljard kronor av järnvägsunderhållet för att rusta upp lokala banor på den svenska landsbygden. Det är tågbanor med viktig pendlings- och godstransportfunktion, vilket även innebär stor betydelse för jobb och tillväxt.

Ådalsbanan delen NorrNyland – Sollefteå – Långsele är en sådan viktig bansträckning med behov av upprustning. Bansträckningen är inte viktig enbart regionalt utan även nationellt för att möjliggöra godstransporter på järnväg från denna del av landet.

Välfungerade och pålitliga tågförbindelser är en hygienfaktor för att människor ska kunna bo, jobba och driva företag i hela landet och är viktiga för att minska transportsektorns klimatutsläpp.

För Centerpartiet handlar det om att hela landet ska leva. Då krävs det att även människor utanför de större städerna ska ha möjlighet att pendla.

Vi lägger alltså en halv miljard mer än regeringen på förstärkt järnvägsunderhåll. Precis som i många andra frågor väljer regeringen att lägga krutet på satsningar först efter valet 2018, trots att det behövs resurser här och nu.

■■ Läs och kommentera insändare på Ordet fritts Facebooksida .

Anders Åkesson (C)

Infrastrukturpolitisk talesperson

Johan Andersson (C)

Oppositionsråd i Sollefteå kommun

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel