Annons
Vidare till allehanda.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Upprustning av Ådalsbanan viktigt för näringsliv och kommuner

Nu måste något göras åt hela Ådalsbanan, alltså sträckan mellan Väster Aspby och Långsele. I en gemensam aktion vänder sig Sollefteå och Kramfors kommuner tillsammans med SCA Timber och Mondi Dynäs till Trafikverket med krav på en snar upprustning.

Den slitna järnvägen behövs både för invånarnas och näringslivets bästa, inte minst det sistnämnda poängteras i skrivelsen. Både Mondi och Bollstasågen använder tåg för sina transporter. Båda umgås dessutom med expansionsplaner och vill utöka tågtrafiken ytterligare.

Bollstasågens plan är att nå upp till 70 000 kubikmeter sågad vara varav merparten ska komma via järnväg. Med returerna är det 8-10 tåg per vecka på sträckan och om det inte skulle fungera så handlar det om 1 000 lastbilsekipage om året i stället.

Mondi å sin sida strävar efter att använda miljövänliga transporter och lägger därför fokus på järnvägen. Men den reducerade hastigheten på sträckan innebär stora störningar i logistiken för företaget.

Hastighetsbegränsningen är idag 40 kilometer i timmen. Men trots den låga hastigheten är det förknippat med säkerhetsrisker att köra på banan. Urspårningar förekommer och banans skick innebär också att skakningar och vibrationer kan skada det transporterade godset.

Så sent som i november i fjol blev Trafikverket klara med en egen samhällsekonomisk analys som kom fram till att det skulle vara ekonomiskt lönsamt att rusta upp bandelen. Då handlar det inte om en total upprustning utan ett visst spårbyte, slipersbyte och diverse förstärkningar för att göra banan kapabel för godstrafik i 70 kilometer i timmen.

Efter den analysen har Trafikverket plockat in Ådalsbanan i sin prioritering igen. Men någon tidplan finns inte och från kommunerna samt Mondi och SCA vill man trycka på så att det händer någonting. Framförallt vill de båda kommunerna se en upprustning så att en framtida persontrafik också kan bli aktuell.

"Det skulle göra det möjligt för hela regionen att dra fördel av de regionala utvecklingsmöjligheter som skapas tack vare de investeringar som görs i järnvägstrafiken längs kusten", poängterar de.

Enligt en linjenätsanalys för två år sedan har enbart sträckan Kramfors-Sollefteå potential att växa ned 160 000 passagerare.

Men om effekten ska bli den största möjliga krävs ett triangelspår vid Höga Kusten Airport.

"En triangel möjliggör snabb persontrafik Umeå-Sollefteå-Östersund, vilket är viktigt för samverkan på till exempel sjukvårdsområdet.

Men några beslut finns inte och den ovisshet som finns påverkar samhällsutvecklingen i både Kramfors och Sollefteå kommuner negativt.

"Det är av avgörande betydelse för näringsliv, kommuner och län att en upprustning av Ådalsbanans översta del genomförs så snart som möjligt".