Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

UD-rapport ger bild av kaos

Annons

UD-anställda målar upp en förfärlig bild av biståndshandläggningen i en intern rapport.

Handläggare uppges inte veta vad bidragshantering innebär", står det i dokumentet.

I rapporten beskrivs biståndshanteringen som luddig och spretig av intervjuad UD-personal. Vissa intervjuade upplever att det saknas "en sammanhållen och kontinuerlig kritisk massa av kompetens" och efterfrågar en expertfunktion så att pengarna finns på ett ställe. Nuvarande ordning beskrivs som att "enheterna ringer runt och letar pengar".

"Många handläggare uppges inte veta vad bidragshantering innebär", skriver rapportförfattaren.

Rapporten målar också upp en bild av en organisation med hög personalomsättning där det även sker många omflyttningar internt. Det bidrar till en ständig upplärning av nya medarbetare och risk för att kompetens faller bort.

Om man uppfattar att man förlorar kompetens när medarbetare slutar kan problemet vara att kunskapsdelningen inte är så god, säger Annika Schilling, lektor i organisation och ledarskap vid Linnéuniversitetet.

Schilling tror att det blir extra viktigt när det gäller just biståndsfrågor.

Om man vill att bedömningen ska vara rättvis så bör den se likartad ut, säger hon.

En funktion som UD:s biståndshantering borde inte vara så sårbar för kompetensbortfall som den tycks vara enligt rapporten, anser Annika Schilling, eftersom den rimligtvis styrs av regler och rutiner.

Rapporten får också kritik, inte minst av enheten för säkerhetspolitik (SP). "Huvuddelen av rapporten består av en uppräkning av felaktigheter i enskilda detaljer", skriver enhetschefen Peter Ericson i en promemoria.

"Det intryck som skapas är att bidragshanteringen på UD lider av så allvarliga brister att det kan ifrågasättas om departementet över huvud taget vet vad det gör med pengarna. Enligt SP:s mening är detta en grovt felaktig och orättvis bild av verksamheten."

Kunskapen borde därmed vara mer knuten till arbetsmetoder och mindre beroende av enskilda individer, säger hon.

Trots larmrapporten anser finansminister Anders Borg att biståndet "i grund och botten är väldigt bra" och att det bidrar till ökad tillväxt i snabbväxande länder i till exempel Afrika.

TT: Är du inte oroad för att det pågår ett stort slöseri med skattepengar?

Jag är övertygad om att det begås många misstag och att det ibland händer att biståndspengar hamnar där de inte borde vara, men om vi ska diskutera biståndet så är det min uppfattning att det är en solidaritetsplikt för Sverige att ge bistånd och jag tycker att enprocentsmålet är utomordentligt bra, säger Borg.

Mer läsning

Annons