Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Talmannen stoppade votering

Annons

Riksdagens talman Per Westerberg (M) ställde sig tillfälligt i vägen och stoppade oppositionens förslag. Därmed slapp statsminister Fredrik Reinfeldt undan ett bakslag.

Men talmannens unika vägran att ta upp de rödgrönas och Sverigedemokraternas initiativ, för att stoppa en redan klubbad sänkning av den statliga skatten för högre avlönade, ger bara ett kort andrum.

I nästa vecka tvingas Westerberg ta upp frågan till omröstning igen. Om inget oförutsett händer förlorar regeringens linje om budgetreglerna och regeringen blir slutligt nedröstad.

Vi anser att talmannen gör en felaktig bedömning, sade Socialdemokraternas gruppledare Mikael Damberg direkt efter det att Per Westerberg sagt att han anser sig skyldig att skicka ärendet vidare till konstitutionsutskottet (KU).

När kammaren röstade om huruvida förslaget ska tas upp, trots talmannens motstånd, vann oppositionen med 156 röster mot 153. Men talmannens vägran innebär att KU nu ska granska frågan.

Den kommer upp för behandling i KU i morgon, med trolig justering nästa vecka. Sedan blir det en omröstning i själva skattefrågan i kammaren.

Moderaternas gruppledare Anna Kinberg Batra beklagar att oppositionen inte följde talmannens beslut eftersom talmannen ska stå över det partipolitiska och har till uppgift att vårda riksdagsordningen.

Det tycker jag att man skulle ha respekterat, säger hon.

Förre talmannen Björn von Sydow (S) anser att allt har gått rätt tillväga i kammaren.

Det här var en korrekt process och nu går det alltså till konstitutionsutskottet. Man kan säga att det är en konfliktlösningsmekanism, som lyckligtvis är förutsedd att den kan behövas ibland. Den har använts för 20 år sedan ungefär, det vill säga att KU avgör om ett yrkande är grundlagsförenligt, säger han.

Han vill inte kommentera talmannens agerande i övrigt.

Jag ska vara med i en konfliktlösningsprocess som är förutsedd i riksdagsordningen, därför gör jag inga uttalanden om talmannens roll, säger Björn von Sydow.

Talmannen fick efteråt kritik från oppositionen för sitt agerande.

Han hade två möjliga val och han valde den borgerliga tolkningen av den här konflikten, säger Fredrik Olovsson (S). Vi har haft expertutfrågningar i utskottets regi också och det är en väldigt delad bild. Vi menar att det är möjligt att stärka statens finanser och att hela regelverket är till för just det och vi har också tidigare haft omröstningar som ändrat i regeringens budget. Så praxis är att man kan sänka utgifter för att därmed stärka ekonomin i staten, men också naturligtvis omvänt att förhindra skattesänkningar som inte är finansierade.

Miljöpartiets Per Bolund vill inte bedöma om talmannen agerat partipolitiskt. Han tycker dock att talmannens motivering är "märklig" och pekar på att talmannens utredning går att tolka på olika sätt.

Då tycker jag att han går ganska långt när han ändå vägrar att ta upp det här till proposition. Så det var överraskande att han ändå tog det här steget, säger Bolund. Jag tror det här kommer att sätta i gång diskussioner om det ligger partipolitiska hänsyn bakom eller inte. De tycker jag är olyckligt för jag tycker att framförallt talmanspositionen ska stå över den typen av diskussioner. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att talmannen i sitt eget anförande i Sveriges riksdags kammare säger att det inte finns något som säger att man inte får göra så som finansutskottet föreslagit, men ändå kommer till slutsatsen att han ska stoppa det, säger Sverigedemokraternas Sven-Olof Sällström. Hans egen utredning har kommit fram till att det inte finns något sakligt skäl att stoppa det. Att ändå göra så tyder på att det kan finnas politiska motiv bakom.

Per Westerberg (M) hade beställt en utredning om rättsläget från riksdagens kansli som konstaterade att "övervägande skäl" talar för att han är skyldig att stoppa omröstningen.

Westerberg sade så sent som i går att rättsutredningens slutsatser kommer att väga tungt när han meddelar sitt beslut inför den votering som hölls i eftermiddag.

Jag tänker följa rättsutredningens utfall, sade han till TT.

Detta har hänt:

20 november tog riksdagen beslut om utgiftsramar och beräknade inkomster för statsbudgeten 2014.

I inkomstberäkningen fanns en sänkning av den statliga skatten för högre avlönade med, med en minskad intäkt för staten under 2014 beräknad till tre miljarder.

21 november tog S, V och MP, med stöd av SD, ett initiativ för att föreslå riksdagen att riva upp beslutet om skattesänkningen.

Regeringspartierna hävdar att budgetregler, praxis och riksdagsordning innebär att riksdagen inte kan plocka ut delförslag ur en redan beslutad, hel budget. Inte ens om inkomsterna skulle öka.

En utredning som talman Per Westerberg (M) beställt av sitt kansli kom fram till att talmannen är skyldig att vägra att ta upp oppositionens förslag.

Eftersom talmannen vägrade går nu förslaget till riksdagens konstitutionsutskott för utredning. De rödgröna och SD har majoritet även där.

Nästa vecka måste talmannen låta riksdagen rösta om skattesänkningen.

Mer läsning

Annons