Annons
Vidare till allehanda.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Ta motståndet mot vindkraft på allvar

Naturskyddsföreningen Sollefteå: De vindkraftsparker som är tillståndsgivna och som därmed kommer att byggas måste utvärderas och översiktsplanen revideras.

Naturskyddsföreningen arbetar med många frågor, däribland klimatet. Vi vill att kärnkraften fasas ut och menar att vägen mot en hållbar utveckling bland annat innebär endast förnybar energiproduktion. Av dessa skäl tycker vi att vindkraft, som teknik, är en av många pusselbitar i den omställning av samhället som behövs för att nå hållbarhet.

Utöver de hårda regler för Bra Miljöval Vindkraft som vi har, vill vi generellt inte ha vindkraft i gammelskog, i Natura 2 000-områden, naturreservat, nationalparker, där det finns nyckelbiotoper eller annan skyddsvärd miljö. Kort sagt, våra krav är stora och de bygger på att klimatmålen, som bland annat kan nås med förnybar energi, inte får påverka målen om biologisk mångfald negativt.

Men det finns andra aspekter som det måste tas hänsyn till och det handlar om människans miljö och livsrum. Oavsett inställning till vindkraft så innebär den en stor påverkan på landskapsbilden. I dag har vi ett växande antal människor som uppenbarligen ser på den storskaliga vindkraftsutbyggnaden med stor skepsis, av just skälet att det påverkar deras värld, deras livsrum, landskapet där de befinner sig och där de verkar. Det måste tas på allvar.

Vi har tittat på den fördjupade vindkraftsplan som Sollefteå kommun gjorde år 2008 och häpnar över slutsatserna. I princip alla höjdlägen som inte är klassade som riksintresse för rennäring eller friluftsliv är utpekade som bra lägen för stora vindkraftsparker. Sist i dokumentet konstateras att om alla dessa exploateras skulle det innebära mer än 5 TWh energiproduktion.

Den politiska viljan, markerad från riksdag och via beslut på regeringsnivå, är att vindkraften på land ska kunna byggas ut till 20 TWh. Sverige har redan nu nått målet om 50 procent förnybart i systemet, mål som skulle nås senast år 2020. Givetvis behövs nya mål om mer förnybar energi, speciellt om den politiska majoriteten säger nej till att förnya kärnkraften.

Men oavsett det kan vi konstatera att Sollefteå redan i dag producerar nästan 9 TWh eller drygt 13 procent av Sveriges vattenkraft inom kommunens gränser, vilket innebär enorma negativa konsekvenser för ekologin i våra älvar och åar. Att vi då också ska producera uppemot 5 TWh vindkraft, eller nära 25 procent av planerad produktion samtidigt som motståndet mot dessa stora landskapspåverkande exploateringar växer måste kritiseras.

Hade det funnits en positiv konsensus bland Sollefteå kommuns befolkning och om kommunpolitikerna kunde ha förhandlat fram en bra ersättning hade situationen varit annorlunda. Men nu är läget ett annat och då kräver vi ett moratorium för vindkraftsexploateringarna.

De vindkraftsparker som nu redan är tillståndsgivna och som därmed kommer att byggas måste utvärderas och översiktsplanen revideras. Hur påverkar de sysselsättning för lokalbefolkning såväl under som efter utbyggnad, naturmiljön, människors boende och friluftslivet? Att bara konstatera att det finns ett visst antal höjdlägen som skulle fungera för vindkraft och sedan stillatigande bara acceptera marknadens huggsexa är helt enkelt inte ansvarsfullt mot miljön eller kommunens innevånare.

Christer Borg

Naturskyddsföreningen Sollefteåkretsen

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel