Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Swedbank: Mindre utdelning än väntat

Annons

Swedbank fick se vinsten falla under fjärde kvartalet och landade under analytikernas förväntningar. Samtidigt föreslås en mindre utdelning än marknaden hoppats på.

Bankkoncernen redovisar en rörelsevinst på 4 877 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2013. Det kan jämföras med 5 213 miljoner kronor motsvarande period 2012.

Analytiker hade, enligt Reuters, i genomsnitt räknat med en rörelsevinst på 4 940 miljoner kronor.

Styrelsen föreslår en utdelning med 10:10 kronor per aktie jämfört med 9:90 kronor ett år tidigare. Det landar ändå under snittförväntningarna på 10:40.

Marknaden var inte nöjd med rapporten. Vid kvart över nio hade Swedbankaktien gått ner 2,5 procent.

Banken, störst på den svenska bolånemarknaden, genererar stora överskott. Och något alternativ till att dela ut pengarna ser man inte; därav fokus just på bankens utdelning.

Omvärlden präglas av osäkerhet, förklarar Swedbankschefen Michael Wolf, medan han beskriver läget på hemmamarknaden som "mycket stabilare". Fjärde kvartalet var ett av Swedbanks starkaste någonsin när det gäller kreditförluster, både på bolån och företagskrediter, säger han.

I Sverige har vi dragit nytta av det under fjärde kvartalet, med stigande affärsvolymer rakt över alla våra affärsområden. Och i Baltikum driver den inhemska konsumtionen ländernas tillväxt. Och den höga aktivitetsnivån syns tydligt i våra provisionsintäkter i Baltikum, som stiger med 14 procent på årsbasis, säger Wolf på en telefonkonferens.

Banken är försiktig med sin prognos om utvecklingen framöver med hänsyn till osäkerheten i omvärlden. "Mycket pekar på att återhämtningen är bräcklig", skriver Wolf i rapporten.

Den svenska bolånemarknaden präglas av tuff konkurrens, enligt Wolf.

Vi har under året fram till november haft en marknadsandel på 14 procent, men med stigande trend.

Enligt Wolf är minst 20 procent av nyutlåningen på bolånemarknaden ett rimligt mål för Swedbank.

"I Sverige fortsätter det otillräckliga bostadsutbudet i storstäderna att pressa upp skuldsättningen, hämma hushållen och den potentiella tillväxten", kommenterar han i rapporten.

Wolf är inte nöjd med kostnadsutvecklingen i banken och hade hoppats på tydligare effekter av ökad mobilanvändning. Nu ska Swedbank öka takten med interna effektiviseringar under 2014, säger han.

Kostnadsnivån under 2014 beräknas därför hamna på samma nivå som 2013, enligt Wolf.

Detta är en viktig fråga för oss att få i hamn i år.

Swedbanks redan höga kapitalbas fortsatte växa under kvartalet. Den så kallade kärnprimärkapitalrelationen enligt Basel III-reglerna steg till 18,3 procent i fjärde kvartalet, upp från 15,4 procent ett år tidigare.

Att börja skifta ut detta med återköp av aktier eller extrautdelningar är dock inte aktuellt för närvarande.

Det råder fortsatt osäkerhet kring kapitalreglerna, vilket gör att vi får avvakta med våra nya kapitalmål, säger Michael Wolf.

Det som analytiker beskriver som ett kapitalöverskott i banken vågar Swedbank-ledningen inte längre ringa in, då osäkerheten om framtida kapitalkrav är så stor.

Regelosäkerheten och de nya kraven har ökat hela tiden och i ljuset av det kan vi inte säga att vi har överskottskapital. Det är en osäkerhet och spannet är för stort just nu för att vi ska kunna vara säkra, säger Michael Wolf. Vi hoppas att Finansinspektionen ska bringa klarhet kring det här under året, tillägger han.

Fakta: Nyckeltal i rapporten

Räntenettot steg till 5 626 miljoner kronor, från 5 346 miljoner kronor. Provisionsnettot ökade till 2 699 miljoner kronor, från 2 502 miljoner kronor.

Totalt uppgick intäkterna till 9 652 miljoner kronor, jämfört med 9 437 miljoner kronor motsvarande period året före.

Kostnaderna steg till 4 484 miljoner kronor, från 4 142 miljoner kronor. Kreditförlusterna uppgick 32 miljoner kronor, från 76 miljoner kronor.

Mer läsning

Annons