Annons
Vidare till allehanda.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Svenskt Flyg om klimatpåverkan och koldioxidutsläpp: "Feltänkt bestraffa flygresande – säkerställ att flyget använder fossilfritt bränsle"

Kommuner och regioner har börjat reglera anställdas resor i tjänsten. I vissa fall har det gått så långt att anställdas flygresor belastas med en betydande straffavgift, som sedan ska användas till klimatkompensationsåtgärder. Den här typen av reglering är lika feltänkt som den är verkningslös ur klimatsynpunkt. Minska utsläppen vid källan istället för via straffavgifter, skriver företrädare för Svenskt Flyg.

Under det senaste året har ett antal kommuner och regioner börjat reglera de anställdas resor i tjänsten. Problemet med den här typen av reglering är att den grundar sig på att minska de anställdas mobilitet och resor med ett visst transportslag – inte att minska koldioxidutsläppen.

I flera fall uppgår avgiften till flera hundra kronor per inrikes enkelresa med flyg. Dessa pengar används sedan bland annat till lokala klimatåtgärder där kopplingen till minskade koldioxidutsläpp i flera fall är ytterst begränsad. Merkostnaden för att flyga inrikes med 100 procent fossilfritt bränsle motsvarar ungefär den straffavgift som tas ut. Om kommunerna menar allvar med att minska klimatpåverkan från resande bör de i första hand säkerställa att resandet sker fossilfritt. Det är fullt möjligt att upphandla hållbart flygbränsle redan i dag. Kalmar är en av de kommuner som gjort detta.

Fossilfritt bränsle för flyg fungerar i dagens flygplan och i dagens bränsleinfrastruktur på flygplatser. Utmaningen är att det ännu inte finns någon storskalig produktion vilket innebär att priset är högre. Istället för att hämma utvecklingen av biobränslen kan offentliga verksamheter här bidra till att skapa förutsättningar för en storskalig svensk produktion av fossilfritt flygbränsle. På så vis säkerställer de att klimatmålen nås samtidigt som mobiliteten och tjänsteresandet förblir hållbart.

Det finns hos vissa en uppfattning om att flyget är den stora utsläppsboven och att flyg i sig är av ondo. Dessa påståenden har inget stöd i några som helst officiella fakta kring faktiska utsläpp...

Att låta anställda i kommuner och regioner resa på ett hållbart sätt är en självklarhet. Då krävs dock ett angreppssätt som riktar in sig på utsläppen, inte på ett visst transportslag. Det finns hos vissa en uppfattning om att flyget är den stora utsläppsboven och att flyg i sig är av ondo. Dessa påståenden har inget stöd i några som helst officiella fakta kring faktiska utsläpp, men de leder dessvärre till missriktade åtgärder som helt missar målet om att minska koldioxidutsläppen. Om offentliga verksamheter via okunskap och ideologiska viljeyttringar riktar in sig på att försöka straffa ut vissa transportslag kommer vi aldrig att nå några utsläppsmål.

Vi har ett tydligt medskick till samtliga kommuner, regioner och offentliga verksamheter i Sverige: minska utsläppen vid källan istället för att införa diffusa kompensationsåtgärder utan tydlig koppling till faktiska utsläppsminskningar. På så vis kan vi tillsammans säkerställa fortsatt tillgänglighet inom samt till och från Sverige samtidigt som klimatmålen nås. Det är trots allt utsläppen som behöver minska – inte resandet.

Niklas Nordström,

Ordförande Svenskt Flyg

Henrik Littorin,

Tillförordnad generalsekreterare Svenskt Flyg

Läs mer: Miljöpartiet: "Inför en klimatskatt på flyget – det vore bra för Norrland och världen"

Läs mer: C om flygskatt: "Beskatta resandet fel väg att gå – ställ om till grönare flyg"

Läs mer: Miljöbränsle för flyg är inte lösningen på kort sikt – flygskatt är det bästa alternativet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel