Annons
Vidare till allehanda.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Svenska elever sämre på matte

Svenska gymnasieelever har blivit sämre både på matte och fysik. Kunskaperna har försämrats markant de senaste 13 åren, visar den internationella kunskapsmätningen TIMSS.

Förra gången studien genomfördes, 1995, tillhörde Sverige de länder som presterade högst resultat i fysik. I dag hamnar Sverige på näst sista plats när det gäller elevernas kunskaper i matte. I fysik hamnar Sverige på femte plats bland de tio länder som deltagit i TIMSS-studien.

Utbildningsminister Jan Björklund anser att de försämrade resultaten är allvarliga för Sverige, eftersom matematik är basen för alla tekniska och naturvetenskaplig utbildningar och en kärnförutsättning för industrin.

Det är dramatiska kunskapstapp som skett under en 15-årsperiod. Dagens undersökning är ny, men den bekräftar tidigare undersökningar. Att vi sjunker i matte visste vi och det är en viktigt orsak till att vi nu lägger om den svenska utbildningspolitiken, säger han.

Jan Björklund aviserade på onsdagen ökade mattekrav i förslaget till ny lärarutbildning som presenteras i februari nästa år.

Det har varit skralt med mattekunskaperna bland låg- och mellanstadielärarna, och nu blir det mer matte än någonsin för dem i den nya lärarutbildningen. De får läsa minst ett halvårs heltidsstudier i matematik.

Regeringen kommer också att återinföra gymnasieingenjörsexamen och fyraårig teknisk utbildning på gymnasiet, utbildningar som avskaffades i början av 1990-talet.

Det är väldigt högt fokus på matematik i de reformer vi gör, eftersom vi kände till trenden sedan tidigare.

Ämnena matematik och fysik är i dag är uppdelade i olika kurser, och Skolverket tror att det kan ha bidragit till de skrala resultaten.

Det kan ligga en del i det. Därför gör vi nu i de nya läroplanerna för gymnasiet en sammanhängande ämnesplan för hela ämnet matematik, säger Jan Björklund.

Trots att resultaten enligt TIMMS-studien försämrats kraftigt, märks det inte nämnvärt i betygssättningen.

Därför går vi nu in väldigt skarpt med Statens skolinspektion för att granska betygsättningen i ett stort antal skolor. Den ska jämföras med resultaten i nationella prov för att se om betygen ligger för högt eller inte. De skolor som sätter glädjebetyg kommer att bli tagna i örat av Skolinspektionen, säger Jan Björklund.

Lärarnas Riksförbund anser att skolpolitikerna bär ansvar för de dåliga resultaten.

"Redan för tio år sedan varnade vi för detta och först nu börjar vi få gehör. Ansvaret ska läggas på de politiker som skapat ett system där exempelvis matematikkunskaper klart nedprioriterats", säger ordföranden Metta Fjelkner i pressmeddelande.

Enligt Fjelkner görs nu reformer inom skolan som delvis kommer att rätta till problemen.

"Men det görs alldeles för sent och priset betalas av de elever som inte fått den undervisning de har rätt till, från grundskolan och uppåt", säger hon.

Sverige tappar mest både i matte och fysik bland de fyra länder som deltagit i studien både 1995 och 2008.

Andelen elever som inte nådde upp till medelgod kunskapsnivå i matte har nästan fördubblats, från 36 till 71 procent, skriver Skolverket. Samtidigt har andelen elever som fått högst resultat minskat från 6 till 1 procent.

Andelen fysikelever som inte når upp till en medelgod kunskapsnivå har ökat från 8 till 38 procent, och de som fått bäst resultat i fysik har minskat från 25 till 7 procent.

TIMSS Advanced 2008 (Trends in International Mathematics and Science Study) är en internationell jämförande studie som undersöker elevers kunskaper i matte och fysik i gymnasieskolans sista år. Enligt Skolverket finns det dock skillnader mellan deltagarländerna gällande vilka elever man låter delta i studien. I Ryssland exempelvis deltar bara ett urval av de absolut bästa eleverna, medan Sverige låter en bredare grupp vara med.