Annons
Vidare till allehanda.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Stoppa vindkraftsetableringen

När Vindbruksplanen planerades och beslutades 2008 i Sollefteå kommun togs inga personliga kontakter med året runt/fritidsboende i berörda byar för att redogöra för omfattningen och konsekvenserna av planeringen för en storskalig vindkraftsutbyggnad på SCA:s marker i Omsjöområdet. Vindprojektet kom som en total överraskning för alla berörda hösten 2011.

Forsca vindbolag har lämnat in en tillståndsansökan till Länsstyrelsen (okt. 2012) för att bygga ett storskaligt vindindustriområde med 180 vindkraftverk à 210 meter höga (de högsta i Sverige!) på SCA:s marker. Fängsjö/Storsjöhöjdens vindprojekt kommer att bli den största vindkraftsindustrin i Sollefteå kommun, och den näst största i Sverige! Alla vindverk kommer att ha blinkande ljus som kommer att synas flera mil över bygden. Det kommer att bli en stor påverkan på landskapet. Dessutom planeras två gigantiska mark- och bergtäkter strax utanför Omsjö resp. Fängsjö, som kommer att förorsaka buller och massiva vägtransporter inom området. Cirka elva mil vägar kommer att byggas, kraftledningar kommer att dras genom skogarna vilket kommer att ge stora effekter på närområdet och närliggande orter.

När Sollefteå kommuns vindbruksplan antogs 2008, fanns endast en gammal, ej aktuell översiktsplan för kommunen från 1990 att tillgå. För ett par månader sedan startade Sollefteå kommun arbetet med att göra en ny översiktsplan efter påtryckningar från Länsstyrelsen och kommuninvånare. En översiktsplan ska förnyas vart fjärde år, men det har Sollefteå kommun struntat i. Den nya översiktsplanen beräknas vara klar 2014 och ska då fungera som ett samlat beslutsunderlag som beskriver kommunens vision och strategi för framtida utveckling. Planen skall klarlägga allmänna intressen, riksintressen för friluftsliv, miljösituationen samt visa på hur kommunen ser på mark och vattenanvändningen och bebyggelseutvecklingen. Den nya översiktsplanen ska/bör innehålla nya, aktuella revideringar och uppdateringar av gamla och nya områden av riksintressen för alla näringars behov, och för skydd av den vackra och unika naturen och miljön i övre Ådalen.

Ett s.k. riksintresse gäller områden med många möjligheter till friluftsliv som i kommunens vindplan 2008 undantagits från storskaliga vindkraftsprojekt. I samma vindplan gäller att riksintresse för friluftsliv finns i dalgången efter Ångermanälven från Undrom - Sollefteå - Näsåker. Omsjö, 1,6 mil från Näsåker, är den största fritidsbyn i Sollefteå kommun med nära hundra fritidsboende, en mycket välbesökt och naturvacker camping och med tio mantalsskrivna boende idag. (Inte fyra som det står i vindplanen 2008!) I Grundtjärn finns ett tjugotal mantalsskrivna och ett hundratal fritidsboende. (Grundjärn tillhör Ö-viks kommun) I Fängsjö och Tallnäset finns totalt ett tjugofem-tal fritidsboenden som direkt kommer att beröras av vindkraftsexploateringen. Vi anser att Omsjö med intilliggande fritidsbyar ska klassas som ett riksintresse för friluftsliv.

Vi ställer följande krav:

– Stopp för VK-etableringar och ytterligare utredning av planer och områden tills Sollefteå kommuns nya översiktsplan är upprättad och beslutad (2014).

– Att Omsjö, Fängsjö och närliggande berörda fritidsbyar ska klassas som riksintresse för friluftsliv i den nya .

Berörda bybor / Anita Berglund, Omsjö

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel