Annons
Vidare till allehanda.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Statliga myndigheter måste ta ett större regionalt ansvar

Miljöpartiet i Västernorrland ser med oro på hur flera statliga verksamheter riskerar att läggas ner i länet. Vi anser att statliga myndigheter ska ta ett större regionalt ansvar och att beslut ska fattas med ett långsiktigt perspektiv på hela landets utveckling.

I Kramfors hotas MSB Sandö då Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) nu snabbutreder sina utbildningsverksamheter på Sandö och Revinge. MSB har en mycket viktig samhällsuppgift – att utveckla, utbilda och hjälpa samhället att förebygga och hantera olyckor och kriser i samarbete med kommuner, landsting, myndigheter och organisationer. En uppgift som kommer att bli allt viktigare i framtiden med klimatförändringar som ökar risken för skred, översvämningar, extremväder och olyckor. Att i detta läge dra ner på antal utbildningsorter och koncentrera verksamheten till en del av Sverige vore mycket olyckligt.

MSB Sandö har med sin lokalisering utmärkta förutsättningar att fortsätta bedriva och utveckla sin verksamhet. Även vad gäller giftsanering, där Ådalen i sig har stora behov, finns särskild kompetens på MSB Sandö. Förutom att närmare 100 personer skulle drabbas direkt vid en nedläggning finns även överhängande risk att övriga verksamheter på ön, Räddningsgymnasiet och Folke Bernadotteakademin, skulle påverkas negativt. MSB Sandö spelar även en viktig roll för räddningstjänsten i hela regionen och dess utbildnings- och rekryteringsbehov.

I Sollefteå finns ett förslag på nedläggningsbeslut av det lokala lantmäterikontoret. Sedan tidigare har myndigheten stängt kontoren i Kramfors och Ånge. Kontoret i Sollefteå är lönsamt och välfungerande och en stängning skulle ge negativa effekter för såväl näringsliv som kommuninvånare med längre resor, sämre lokal kompetens och försenade projekt. Behovet av lantmäteritjänster i vår region är fortsatt starkt genom pågående utbyggnad av bredband, vindkraft och infrastruktur för besöksnäring, samt de omfattande gröna näringarna. Det är viktigt att staten sänder rätt signaler och inte drar sin hand från områden med både stora utmaningar och stor utvecklingspotential.

Det finns flera andra högaktuella exempel på minskad statlig närvaro i Västernorrland, så som Trafikverkets driftsledning i Ånge och Mittuniversitetet i Härnösand.

Landsbygdens fortlevnad och utveckling är central för att klara omställningen till ett hållbart samhälle. För ett hållbart Västernorrland är en god tillgång till arbetstillfällen, service och infrastruktur i hela länet avgörande och i detta spelar statliga verksamheter en viktig roll. Statliga verksamheters regionala närvaro och funktionalitet får inte försämras genom en centraliseringsiver på lösa grunder.

Miljöpartiet vill att statliga jobb ska spridas i landet. För det krävs en medveten, bred politisk strategi på alla nivåer. Vi vill att regeringens regleringsbrev till myndigheterna ska innehålla krav på regionala hänsyn. Statliga myndigheter måste ta ett större regionalt ansvar och beslut måste fattas med långsiktigt perspektiv på hela landets utveckling.

Amanda Lind

språkrör MP Västernorrland

Sverker Ottosson

språkrör MP Västernorrland

Rolf Andersson

gruppledare Kramfors kommunfullmäktige (MP)

Margareta Alton

gruppledare Sollefteå kommunfullmäktige (MP)

Eva Andersson

gruppledare landstingsfullmäktige (MP)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel