Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tio år i grundskolan kan bli verklighet i Sollefteå

Annons
Tio år i grundskolan kan bli verklighet i Sollefteå

Inför tio årskurser i grundskolan. Det föreslår nu rektorerna vid Långsele skola samt gymnasieskolan i Sollefteå. Tanken är att man skall hjälpa de elever som inte har kunskaper nog att genomföra gymnasiestudier vid de nationella programmen.

- Man kan kombinera studier i de ämnen som eleverna saknar betyg i med praktik som intresserar dem. Det finns dessutom vissa samordningsvinster att göra när det gäller exempelvis lärare och lokaler, säger Anders Åkerman, rektor vid Långsele skola.

En del elever hoppar av de nationella programmen därför att de inte klarar av dem och hamnar i stället på det individuella programmet. Gymnasieutbildningar har ett högt tempo och vissa elever klarar inte de krav som ställs.

- Det handlar speciellt om att eleverna skall få betyg i matte, svenska och engelska. Kanske lägger de mindre energi på andra ämnen som samhälls- och naturorientering för att klara av det, berättar Anders Åkerman.

- En del elever räcker inte till där heller utan får till sist inte betyg i någonting alls, och då hamnar många, alltför många, på det individuella programmet.

Här läser man matematik, svenska och engelska på grundskolenivå. Anders Åkerman pekar på att de flesta elever visserligen blir godkända, men att de också står sig ganska slätt i konkurrensen när de ånyo skall söka ett nationellt program.

- Dessutom har vi då och då elever som går om nionde klass av olika orsaker, säger han.

- Vi kan då bara erbjuda dem att gå om nian helt och hållet, i stället för att ha en organisation där de bara behöver läsa de ämnen de inte fått slutbetyg i. När barnen är sexton år gamla förväntas de ha nått en viss utbildningsnivå, innan dess får de studera i sin egen takt. Men alla klarar inte detta, av en rad olika skäl.

För att försöka komma till rätta med dessa problem vill man nu införa ett tionde skolår mellan grundskola och gymnasium.

- Vi vill undersöka om det är möjligt att införa ett alternativ i form av ett anpassat tionde skolår där eleverna kan läsa in de ämnen som de inte klarat, säger Anders Åkerman.

- Dessa elever har ofta speciella behov och kan inte passas in i den befintliga organisationen; vi måste i stället jobba utifrån var och ens förutsättningar.

Det tionde året kommer inte att innebära heltidsstudier för eleverna; därför är tanken att utbildningen skall varvas med praktik i något ämne som eleven i fråga är intresserad av.

- Det kan öka engagemanget från elevens sida; det krävs också att lärarna är engagerade eftersom dessa elever så ofta är speciella på ett eller annat sätt.

Han säger också att kostnaden inte behöver bli så stor eftersom man kan använda den egna personalen som har möjlighet att gå in och undervisa i alla grundskoleämnen.

- Kanske är grundskolan bättre lämpad att ha hand om det tionde året just av detta skäl; vi har formell rätt att ge slutbetyg i alla ämnen, säger Åkerman.

- Alternativet är att det tionde året bedrivs på GB, det går också bra. Men det känns vettigare att förlägga det i anslutning till högstadiet.

En av fördelarna med att förlägga det tionde året på GB är att eleverna får en starkare känsla av att de går vidare i utbildningen i stället för att "gå om".

katarina östholm

0620-257 90

katarina.ostholm@tidningen.to

Mer läsning

Annons