Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Socialbidragen minskar i Sollefteå

Annons
Socialbidragen minskar i Sollefteå

Utbetalningarna av socialbidrag minskar stadigt i Sollefteå. Antalet hushåll som söker och får bidrag blir också allt färre. Trenden är densamma i hela landet.

Mellan åren 1998 och 2001 har utbetalningen av socialbidrag i Sollefteå kommun minskat med nästan 40 procent. Under samma period minskade antalet hushåll som fått socialbidrag med nästan lika mycket, 37 procent.

- Vi har ännu inte genomfört den definitiva sluträkningen för år 2001, men preliminärt ser det ut som om bruttokostnaden kommer att hamna någonstans vid 7,9 miljoner, säger Kristina Wedin på socialkontoret i Sollefteå.

Jämför man med kostnaderna för tidigare år är det en kraftig minskning. 1998 betalade kommunen ut 13,1 miljoner i socialbidrag, 1999 betalade man 12,5 miljoner, 2000 hamnade man ända nere på 9,2 miljoner och för 2001 ser det nu alltså ut att handla om en kostnad på runt 7,9 miljoner.

En stadig minskning, med andra ord, som främst kan relateras till att det är allt färre hushåll som uppbär socialbidrag; vad detta i sin tur beror på är däremot svårare att säga.

- Uppenbarligen klarar folk sin försörjning bättre, sannolikt är att det helt enkelt är fler som får jobb, säger Kristina Wedin.

- Men det är många andra faktorer som spelar in. Utflyttningen kan exempelvis ha en viss effekt, eftersom det totala antalet hushåll i kommunen minskar på grund av detta. Men det rör sig knappast om någon betydande andel.

Det är heller inte svårare att få socialbidrag; reglerna har inte ändrats på flera år och den begränsade möjlighet att överklaga som infördes 1998 - och som nu tagits bort - har en försumbar effekt i sammanhanget.

Färre hushåll ligger på gränsen att klara sig ekonomiskt vilket måste tolkas som att folk har det bättre ställt och har större möjligheter att försörja sig själva. Mellan 1999 och 2000 genomfördes en undersökning på socialkontoret för att få en förklaring till den kraftiga minskningen av socialbidragstagare.

- Vi ville veta vad som hade hänt med de personer som tidigare uppburit socialbidrag, berättar Kristina Wedin.

- Det visade sig att många av dessa var ungdomar. En hel del hade fått jobb, flera hade fått inkomst från annat håll eller flyttat från orten.

Kjell Nygren, chef för arbetsförmedlingen i Sollefteå, kopplar direkt samman uppgifterna med den minskade arbetslösheten.

- Vi har en mycket lägre arbetslöshet i dag jämfört med för några år sedan och vi har färre personer som befinner sig i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det påverkar givetvis socialbidragen, säger han.

- Tidigare uppbar också många ungdomar socialbidrag av rent ekonomiska skäl, men så är det inte längre. Nu får ungdomarna jobb, här på orten eller någon annanstans. De ungdomar som i dag har socialbidrag uppbär det av andra orsaker, till exempel missbruksproblem.

katarina östholm

0620-257 90

katarina.ostholm@tidningen.to

Mer läsning

Annons