Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skolan måste spara sexmiljoner kronor redan i år

Annons
Skolan måste spara sex

miljoner kronor redan i år

Budgetramarna måste hållas. Det kräver kommunstyrelsen av samtliga nämnder och styrelser.

För barn-, kultur och utbildningsnämnden innebär det att sex miljoner kronor måste sparas - redan i år. Prognosen efter fyra månader pekar på att de olika skolorna och förvaltningen tillsammans kommer att göra av med sex miljoner kronor mer än ramen tillåter.

För elever, lärare och övrig personal innebär det ett stålbad.

Ett stålbad som av skolans egna bedömare kan innebära ytterligare utslagning i skolorna - och en kvalitetsförsämring.

- Sjukstatistiken visar en ökad trend och är redan på en oacceptabelt hög nivå, säger kanslichef Bosse Häggqvist.

Sjukskrivningsläget, barnomsorgsbehovet och de interkommunala kostnaderna fanns med som områden, där prognosen kan förändras.

- Och även om vi kan komma i balans med det tuffa besparingsprogrammet drabbas vi av kostnader som inte har kunnat förutses, säger kanslichef Bosse Häggqvist.

Det gäller bland annat ett statligt beslut om höjning av arbetsgivareavgifterna för timanställda med 7 procent vilket innebär en merkostnad med 400 000 kronor. En avstängd bro för tung trafik i Ramsele-Junseleområdet drabbar skolskjutskostnaderna, när skolbussen måste ersättas med taxi. Kommunfullmäktige har dessutom beslutat att bku-nämnden skall betala ombyggnation av skolköket för hotell- och restaurangprogrammet. Även hyran för truckhallen skall bku-nämnden betala av årets budget, något som inte heller fanns medräknad när nuvarande budget fastställdes.

Den budgetram som kommunstyrelsen avsatt för barnomsorg och skola fördelas på varje skola så rättvist det bara är möjligt. Sedan är det respektive verksamhet, till exempel en skola, att använda pengarna till verksamhet enligt den nuvarande bku-plan.

Besparingarna har aviserats ute i skolenheterna och orsakat oro.

Grundskolan får det största besparingskravet. En minskning med 15 lärartjänster, 6 elevassistenttjänster, 2 IT-teknikertjänster, 2,5 tjänster i köken och en halv tjänst som verksamhetsvaktmästare är målet. det blir också sänkta anslag till fortbildning.

Inom barnomsorgen måste tre förskollärartjänster och en tjänst inom måltidsverksamheten tas bort. Även här är det fråga om sänkta anslag till fortbildning.

Särskolan måste också minska lärartjänster. Alla verksamheter drabbas av minskade bidrag till driftkostnader. Vuxenutbildningen får en begränsning av kursutbudet och det blir inget intag till hantverksutbildning för vuxna.

Beslutet som barn- kultur- och utbildningsnämnden tagit om besparingar innebär också att de så kallade Wärnerssonpengarna, statsbidraget för personalförstärkningar, används för att behålla personal, inte att anställa fler vuxna i skolan.

Om Wärnerssonpengarna inte funnits skulle ännu fler tjänster ha dragits in.

gaje blixt

Mer läsning

Annons