Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sanering - en kommunstyrelsefråga

Annons
Sanering - en kommunstyrelsefråga

Det kostar Sollefteå kommun 1,4 miljoner kronor att sanera ett förgiftat område i Forsmo.

Den totala kostnaden är 19 miljoner kronor, men för att få bidraget från Naturvårdsverket, måste kommunen förbinda sig att stå för tio procent av kostnaden.

Möjligheten att få det statliga bidraget finns bara det här året.

Det betyder inte att kommunen måste betala i pengar, utan den kommunala insatsen kan bestå av tjänster, lokaler och liknande.

Ärendet har behandlats i samhällsbyggnadsnämnden, där både utredning och förslag till åtgärder har presenterats, men kostnaden för saneringen måste kommunstyrelsen besluta om. I tisdags fanns ärendet med på ledningsutskottets ärendelista, men efter diskussion och frågor om finansieringen blir det kommunstyrelsen som fattar beslut. Bland annat skall ekonomichefen ta reda på vad som finns budgeterats och hur finansieringen i övrigt skall lösas.

Enligt de analyser som gjorts i det 1,9 hektar stora området är föroreningssituationen allvarligt till mycket allvarligt i området enligt de generella riktvärden som finns. Halterna av arsenik är till exempel 70 gånger högre än tillämpligt riktvärde.

Föroreningarna har orsakats av impregneringsverksamhet av telegrafstolplar mellan åren 1930 till 1950.

Ansvaret för sanering kan inte längre läggas på verksamhetsutövaren eller markägaren enligt miljöbalken.

Ytterligare två förorenade områden i kommunen skall undersökas. De finns i Hjälta och i Tågsjöberg.

gaje blixt

Mer läsning

Annons