Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nya regler för maxtaxa för äldre

Annons
Nya regler för maxtaxa för äldre

1 516 kronor i månaden.

Mer skall inte vård och omsorg i äldreomsorgen få kosta från 1 juli.

Men det är samtidigt slut med jämkningar för mat och hyra som funnits i många kommuner.

Riksdagens beslut skall anpassas till de olika kommunerna och tanken är att skillnaden mellan olika kommuners sätt att räkna ut avgiftsutrymmet skall likställas. Men kommunerna har fortfarande möjlighet att ha olika avgiftssystem inom ramen för maxtaxan.

Bland annat blir det nya regler för inkomstberäkning.Det är inte helt utan problem. Alla äldre och handikappade med kommunal hemtjänst eller särskilt boende skall få en individuell prövning när det gäller avgifter. Förmögenhet räknas inte som inkomst, men däremot inkomst av kapital.

De nya reglerna skall vara lika över hela landet, men det kommer att ta tid att anpassa nya rutiner till den nya lagen.

I Västernorrlands kommuner sitter vård- och omsorgsförvaltningarnas tjänstemän just nu och går igenom lagtexten för att se hur de nya besluten påverkar den egna verksamheten.

För äldre i Sollefteå blir förändringarna knappt märkbara. Redan i dag finns ett avgiftstak för hemtjänstavgiften. Den största förändringen blir förmodligen för de personer som bor i särskilt boende. Den nya lagen tillåter inte de jämkningar på boendekostnader och mat som tidigare funnits.

Det innebär bland annat att de som har kostnader för dubbelt boende,till exempel både hus och särskilt boende får en jämkning av hemtjänstavgiften under de tre första månaderna, men hyrorna skall betalas som vanligt.

Förbehållsbeloppet blir lägst 4 087 kronor. Det är den summa en ensamstående pensionär skall ha kvar sedan vård, omsorg och boende är betalt. Det skall räcka till mat och andra personliga utgifter.

Förslaget om ändrade avgifter och taxor är inte beslutat och klart. Det slutliga beslutet skall tas i kommunfullmäktige.

gaje blixt

FAKTA/

MaxtaxaHögsta avgift för vård och omsorg blir 1 516 kronor per månad

Högsta avgift för bostad i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen blir 1579 kronor

Lägsta förbehållsbelopp att ha kvar utöver vård och boende blir 4 087 kronor för ensamstående och 3 424 kronor per månad per person för gifta och sambor.

källa: Kommunaktuellt

Mer läsning

Annons