Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ny etablering kan ge 60 jobb till Sollefteå

Annons
Ny etablering kan ge 60 jobb till Sollefteå

Faller alla pusselbitar på plats etableras under våren en institution för Kulturarvsvård i Sollefteå som kan ge 60 nya jobb.

Sollefteå skulle då bli den verkliga och strategiska noden i "arkiv-länet" Västernorrland.En förstudie som gjorts på uppdrag av näringsdepartementet visar att Sollefteå är en lämplig etableringsort. Målsättningen bör enligt förstudien vara att Kulturarvs-vården ska etableras i Sollefteå under våren och under en två till treårsperiod byggas upp och utvecklas.

Kulturarvsvård handlar om att vårda, bevara och digitalisera pappersbunden information, till exempel fastighetsböcker, bouppteckningar: allt material som är skrivet på träfiberhaltigt papper och som finns ute i landets olika arkiv.

- Vården och bevaring av den här typen av dokument är enormt eftersatt. Man har aldrig tidigare kommit till skott och tagit ett samlat grepp om detta, säger Bengt-Erik Näsholm som är chef på Arkion i Sollefteå. Det är han som har lanserat idén att etablera detta i Sollefteå och som varit med som sakkunnig i förstudien.

Tanken är alltså att Kultur-arvsvård i Sollefteå ska utföra professionella tjänster på uppdrag av i första hand de statliga kulturarvsinstutitionerna: Riksarkivet, Historiska museet, Nordiska museet, Riksantikvarieämbetet, Kungliga biblioteket med flera.

- Det här är alltså inget projekt, det handlar om en fast institution som i princip kan få hur mycket som helst att göra.

- Behovet är skriande stort. Handlingar som är skrivna på träfiberpapper kommer att gå förlorade för eftervärlden om vi inte vårdar dem och tar tillvara på innehållet genom digitalisering, säger Bengt-Erik Näsholm.

Jobben handlar dels om att restaurera omistliga dokument, konservatorsjobb och bokbinderi samt att skanna in och digitalisera informationen. Man räknar med att det behövs mellan 45 och 60 tjänster.

Att man valt just Sollefteå för detta beror dels på att här finns redan en tradition av arkivvård - SVAR och Arkion - och här finns utrymmen och bergrum där materialen kan förvaras. Att Sollefteå dessutom lovats 300 statliga jobb gör också att de hamnar högt på rankinglistan av etableringsorter.

I den omvärldsanalys som gjordes för Sollefteås vidkommande menade man att just arkiv var ett av de spår som kommunen borde satsa på.

- Det här blir unikt för Sollefteå, många andra koncept är efterapningar av andra kriskommuners idéer men detta är något nytt som vi blir vi ensamma om, säger Bengt-Erik Näsholm.

Huvudman är staten i någon form: som myndighet eller som anknytning till befintlig myndighet.

- Det handlar alltså inte om att tvångsförflytta ett statligt verk, här bygger man upp något nytt från grunden vilket gör att förutsättningarna att lyckats blir bättre, säger Bengt-Erik Näsholm.

Sollefteå kommun har tagit till sig idén och förstudien kommer att ingå i den handlingsplan som kommunen ska presentera för den centrala omställningsgruppen i december. Om alla bitar faller på plats kan alltså planerna bli verklighet och Sollefteå blir en arkivort av dignitet.maria wennberg

0620 257 93

maria.wennberg@tidningen.to

Mer läsning

Annons