Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ny bro över till Hågestaön – möjlig byggstart redan i höst

En helt ny bro ska byggas över till Hågestaön i Sollefteå. Redan i höst kan det bli aktuellt med en byggstart och under alla omständigheter ska den vara klar senast i december 2017.

Annons

Så här kommer den nya bron över till Hågestaön i Sollefteå att se ut.

– Nya bron ska byggas 20 meter uppströms älven jämfört med den befintliga bron, berättar Jonas Ögren, projektsamordnare vid tekniska kontoret i Sollefteå.

Det är budgeterat för en kostnad på 20 000 000 kronor för den nya bron. När den står färdig och kan användas rivs den gamla hängbron och där har de kalkylerat för en kostnad på 1 500 000 kronor.

– Det vi sagt när det gäller gamla bron är att den ska vara riven i juni 2018.

Den befintliga hängbron klarar inte av den belastning som uppstår när bland annat långtradare med kemikaler kommer för leverans till det kommunala reningsverket som ligger ute på Hågestaön.

– Man har klassat ned brons totalvikt till 18 ton och 6 ton i axeltryck. Långtradare som kommer med kemikaler idag tvingas parkera vid landändan och sedan dela upp leveransen och körai skytteltrafik över till reningsverket, fortsätter Jonas Ögren.

Ärendet har legat för beslut hos MKD (Mark- och miljödomstolen). Det har tagits fram en miljökonsekvensbeskrivning hur de här projekten påverkar miljö, vatten och djurliv.

I den framgår det att man inte får utföra grumlande arbeten i vattnet under perioden 1 juni till 31 oktober med hänsyn till bland annat fiskvandring, smoltutsättning med mera.

Nya bron blir fem meter bred, men det rör sig inte om en hängbro som finns där idag. Nu ska det byggas en så kallad samverkansbro med stålbalkar, betongöverbyggnad och med ett mittstöd ute i älven. I mångt och mycket kommer den att påminna om den som binder samman Kungsgatan med trängschaktet idag.

Mer läsning

Annons