Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Näringslivsbolagetföreslås läggas ner

Annons
Näringslivsbolaget

föreslås läggas ner

Näringslivsbolaget läggs ner och barn kultur och utbildningsnämndens ansvarsområden delas upp på två nämnder.

Det är en del av det förslag till ny nämndorganisation som kommunstyrelsen antagit och lämnar över till fullmäktige för beslut.

Kommunstyrelsen anser att näringslivsbolaget kan läggas ner. Det övergripande ansvaret för näringslivsfrågor föreslås kommunstyrelsens ledningsutskott och utvecklingsutskott få ansvar för.

Något förslag på var det operativa arbetet ska handhas finns inte i dag men det är tänkbart att ett näringslivskontor inrättas.

- Det är något vi får resonera oss fram till, säger kommunalråd Elisabet Lassen.

Enligt förslaget delas barn kultur och utbildningsnämndens verksamhet upp i en barn och skolnämnd samt en kultur och utbildningsnämnd. Barn och skolnämnden ska ansvara för frågor kring barnomsorg och grundskola.

Kultur och utbildningsnämnden får då ansvar för gymnasieskolan, vuxenutbildning, bibliotek och allmänkulturen. Även kulturskolan förslås hamna under denna nämnd.

- förslaget gäller den politiska organisationen, hur verksamheten ska organiseras blir nästa steg, säger Elisabet Lassen.

Det organisationsförslag som tagits fram och kommunstyrelsen hade att utgå från är inte ett enhetligt underlag utan består av ett par alternativ för flera av nämnderna. Därtill har cirka 15 remissyttrande kommit in med uppfattningar som går isär på flera punkter.

Det slutgiltiga beslutet om nämndorganisationen efter valet beslutas på kommunfullmäktige måndag om drygt en vecka.

Mer läsning

Annons