Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nära fyra miljoner kronor minus

Annons
Nära fyra miljoner kronor minus

- personalkostnaderna svåra att minska

Personalkostnaderna minskar inte för vård- och omsorgsförvaltningen i den takt som man förväntat.

När tre månader av det nya året har gått har nämnden överskridit budget med 3,8 miljoner kronor.I februari och mars överskreds kostnaderna med en miljon kronor för vardera månaden.

Anledningen till överskridandet är enligt enhetscheferna utbetalning av semesterersättningar, kostnader för patientövervakning, för låg grundbemanning och övertidskostnader.

Alla enhetschefer inom Sollefteådistriktet var kallade till senaste arbetsutskottet för att informera om sina respektive verksamheter.

- Det var uppskattat av både enhetscheferna och nämndledamöterna, säger förvaltningschef Margaretha Dahlberg.

Samtliga enhetschefer inom de olika distrikten kommer att kallas till arbetsutskottet för att rapportera om sina respektive enheter. Nästa gång är det västra distriktets tur.

Förutom månadsvisa rapporteringar om personalsituationen kommer delegationsordningen när det gäller vem som anställer personal att ses över.

Mer samordning, samutnyttjande och användning av den så kallade resurspoolen måste göras.

- Vi har också begärt att få in förslag på olika arbetstidsmodeller, säger Margaretha Dahlberg.

3+3-modellen som innebär arbete i tre dagar och tre dagar ledigt har vunnit gehör i andra delar av landet, "tvättstugemodellen" där personalen väljer sina pass är några modeller för arbetstidens förläggning.

- Den forskning som har gjorts när det gäller skillnad mellan offentlig och privat vård visar att möjligheten att påverka arbetstidens förläggning är viktig, säger Margaretha Dahlberg.

gaje blixt

Mer läsning

Annons