Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Löften till Hundskolanräddar verksamheten

Annons
Löften till Hundskolan

räddar verksamheten

Hundskolan kommer att leva vidare. Det står nu helt klart sedan regeringen gjort utfästelser som räddar verksamheten på både kort och lång sikt.

Under tisdagen hölls ett möte med representanter för närings- försvars- och utrikesdepartementet och en rad åtgärder beslutades för att hundskolan ska kunna överleva även på lång sikt.

Efter två dagars oro kan personal och ledning i Hundskolan nu andas ut. Den av styrelsen beslutade konkursansökan behövde aldrig lämnas in sedan de tre departementen gjort utfästelser som garanterar avsättning för de utbildade hundarna.

- Jag känner mig oerhört lättad och nöjd med de löften vi fått, säger Tjia Torpe, ordförande i Hundskolan i Sollefteå AB.

Länsstyrelsen i Västernorrland kommer på regeringens uppdrag att medverka till att finna både kort-och långsiktiga lösningar för den framtida hundskoleverksamheten i Sollefteå. En viktig uppgift är att tillsammans med Synskadades riksförbund/Irisgruppen som äger hundskolan finna andra intressenter för sökhundsverksamheten. Sökhundar är hundar som används för att spåra exempelvis minor, kvicksilver, PCB och röta.

- Vi ska i framtiden inte vara lika beroende av synskadade för att klara verksamheten, säger Tjia Torpe.

I dag bedriver försvaret egen produktion av vissa typer av tjänstehundar. Försvarsdepartementet anmodar Försvarsmakten att senast nästa måndag redovisa sitt behov av min- och ammunitionssökhundar samt vilken effekt det blir om samtliga hundar av denna typ anskaffas från externa leverantörer, det vill säga lägger ner sin egen utbildningsverksamhet.

Regeringskansliet kommer också att göra en översyn av tjänstehundsverksamheten inom andra myndigheter såsom rikspolisstyrelsen, tullverket och kriminalvårdsstyrelsen.

Regeringen har också sagt att den överväger ytterligare åtgärder för att säkerställa den framtida verksamheten.

Det är med lättnad och glada miner som de 35 anställda på Hundskolan i Sollefteå mottagit beskedet om det åtgärdspaket som arbetets fram under två hektiska dagar.

ingrid eldeklint

Mer läsning

Annons