Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Landstingsmodell blir norm för hela landet

Annons
Landstingsmodell blir

norm för hela landet

Landstinget har genomfört ett övergripande system där man redovisar helheten i miljöstatistiken. Härigenom kan man snabbt se om man arbetar på rätt sätt och verkligen når de uppställda miljömålen, både nationella enligt lagstiftning och lokala inriktningar. Modellen blir nu normgivande för landets övriga landsting.

I år används för första gången de fasta inriktningsmålen för hur avfallshantering skall ske inom landstinget Västernorrland. Det handlar om att öka återvinningen, förbränna sorterat avfall och rena avfallsdelar, främja biologiska metoder och i görligaste mån undvika deponi. Mängden farligt avfall skall också minimeras.

- Förut var redovisningen mer detaljerad och annorlunda uppbyggd, till exempel kunde det handla om hur många kilo glas en vårdplats ger i avfall under ett år, berättar Urban Grenmyr, miljösamordnare på landstinget.

- Vi har velat gå över till en mer enhetlig modell där man lättare kan se helheten i miljöstatistiken; resultaten redovisas utifrån den inriktning och de mål man ställt upp.

Hur de enskilda sjukhusen hanterar sitt avfall har också studerats. 65 sjukhus deltog i den landsomfattande miljöredovisningen. Sollefteå sjukhus hamnade bland de bästa tio sjukhusen i landet, bland annat beroende den mycket lilla mängd avfall som går till deponi (6 procent), andelen materialåtervinning (14 procent) och energiutvinning vid förbränning (75 procent).

- Här spelar många andra faktorer in; Härnösands sjukhus, exempelvis, har ingen möjlighet att förbränna sitt avfall eftersom anläggningen i Umeå nått sin fulla kapacitet och inte tar emot mer avfall, berättar Urban Grenmyr.

- Förbränning finns också i Sundsvall fast i begränsad omfattning.

Bland landstingets andra miljöinvesteringar märks de värmebehandlingsanläggningar som oskadliggör riskavfall. Avfall som kan innehålla olika typer av smitta hettas upp till 90 grader under sex timmars tid.

Det är sjätte året i rad som länet presenterar en miljöredovisning.

- Vi har arbetat mycket med nyckeltal rörande energi och vatten; vi är blad de första landstingen som utvecklat ett underlag för hur mycket koldioxid som genereras och vad man kan göra för att minimera utsläppet. Transporter med tåg, samkörning och förnyelsebara bränslen som etanol är bara några tänkbara åtgärder, säger Urban Grenmyr.

Västernorrlands landsting har flera uttalade mål inför framtiden när det gäller avfall. Innan år 2005 skall mindre än fem procent av det totala avfallet gå till deponi; alla sjukhus skall bränna sitt biologiska avfall i Sollefteå; återvinning av elektroniskt och kemiskt avfall får bara ske via speciellt anvisade entreprenörer; landstingen skall dessutom aktivt medverka till att brännbart avfall inte får deponeras efter år 2002 och organiskt avfall efter år 2005.

- Men det viktigaste av allt är ändå att vi som jobbar inom landstinget är miljömedvetna för att nå de uppsatta målen för en miljömässigt bra verksamhet, säger Urban Grenmyr.

katarina östholm

0620-257 90

katarina.ostholm@tidningen.to

Mer läsning

Annons