Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunen vill stötta alternativa vårdformer

Annons
Kommunen vill stötta alternativa vårdformer

Vård- och omsorgsnämnden har upprättat en handlingsplan där de bland annat vill stödja en mångfald av vårdgivare vilket innebär att utveckla alternativa driftsformer, kooperativ med mera.

Det privarta alternativet Resedagården är kommunen emellertid inte beredd att köpa tjänster av.

Stig Rosberg som är ordförande i vård-och omsorgsnämnden hävdar att det inte finns något behov av demensboende eller särskilt boende i Reseletrakten.

- Varför skulle vi vara något undantag, säger Lennart Norström från Resele/Edbyalag som i fem års tid har kämpat för ett äldreboende på bygden.

Den 31 december 2001 var folkmängden i Resele/ Ed 106 personer över 80 år.

- Nog torde det väl vara så att någon av dessa 106 personer behöver vård, säger byalaget.

I ett brev till Stig Rosberg vill byalaget att han öppet redovisar svaren på ett antal frågor.

Bakgrunden är att alltsedan Resedagården stängdes 1996 för renovering har Resele/Ed saknat ett eget äldreboende. Efter renoveringen var det meningen att de äldre skulle få flytta tillbaka men så blev det inte.

"Detta löftesbrott har av många Resele och Edsbor upplevts som ett stort svek. De äldre som bodde på Resedagården flyttades ut till olika boenden runt om i kommunen och upplevde detta som mycket traumatiskt.

Förlusten av samhörigheten och kontakten med hemmiljön var mycket jobbig för flera av våra äldre som saknade sitt Reseda. Byalagen har drivit frågan om ett nytt äldreboende i fem år utan större framgång. Varför?Kan det vara så att det saknas vilja till ett konstruktivt samarbete från ansvariga myndighetspersoner" skriver de i sitt brev.

De vill bland annat att Stig Rosberg talar om med vilka föreningar eller organisationer vård- och omsorgsnämdnen samarbetar med i Resele /Ed för att uppfylla socialtjänstlagens intentioner.

En annan fråga är om vård-och omsorgsnämnden anser att Reselel/Ed har rätt till särskilda boendeformer som främjar den enskildes samhörighet med anhöriga och andra närstående samt kontakt med hemmiljön.

- Nu har ju vård-och omsorgsnämnden klart och tydligt uttryckt en strävan att stimulera alternativa driftsformer. Varför ser de inte byalaget i Resele/Ed som en tillgång och tar tillvara på den ideellla kraft som finns här, säger Lennart Norström.

Sollefteå näringslivsbolag (SNA) har skjutit till en summa pengar för att byalaget ska kunna genomföra en projektering på ombyggnad på Resedagården.

- Samtidigt lämnar SBAB (Sollefteå Bostadsbolag AB) in en rivningsansökan på Resedagården. Det ger ju negativa signaler till eventuella entreprenörer och det är ju inte precis att stötta vårt arbete, säger byalaget.

Kommunen har flera gånger hävdat att de inte är beredda att teckna avtal med Resedagården liknande det de har på det privata Rådomsgården.

Däremot har kommunen sagt att man kan tänka sig att hyra hemtjänstlokaler och lokaler för dagverksamhet på Resedagården.

- Vi vill att de som flyttar in till Resedagården också ska få sluta sina dagar här och slippa flytta till ett annat boende när de blir mer vårdkrävande.

Det finns en mängd rapporter och vetenskapliga rön som säger att äldre mår bra av att vårdas i en miljö där de känner sig hemma. Varför gäller inte det för Reseel/ Edsborna? undrar byalaget som är fast besluten att driva ingenom ett boende för äldre Resele.

maria wennberg

Fakta/

Idag har runt 20 procent, ungefär 1 000 av 5 000 över 65 år kommunal hjälp.

570 har hemtjänst och ungefär 450 i olika boendeformer, (sjukhem eller servicehus)Så här ska vården se ut i framtiden:

* 329 platser för människor med behov av vård dygnet (sjukhemsvård)

* 34 korttidsplatser

* 127 lägenheter med tillgång till daglig service som mat, tvätt, städning, daglig hygien

Åldersstrukturer i Sollefteå kommunen

1999 totalt 5 333 över 65 år varav 724 över 85 år

2004 totalt 5034 över 65 år varav 719 över 85 år

2009 totalt 4917 över 65 år varav 797 över 85 år

Mer läsning

Annons