Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hjärtvården i Sollefteå prisad – är bland de bästa i landet

Sollefteå sjukhus har prisats för sin hjärtsjukvård. Kardiologen är totalt sett bland de bättre i landet. Och vad gäller att föra in patienter i kvalitetsregistret är de allra bäst.

Annons

Swedeheart, Sveriges största kvalitetsregister, poängbedömer varje år samtliga sjukhus utfrån ett system med 11 olika indikatorer. Som mest kan man få 11 poäng. Så många har inget sjukhus.

Sollefteå sjukhus, som legat bra till länge, fick sju poäng och tillhör därmed den tredjedel sjukhus som finns på överst på listan. Sundsvall och Örnsköldsviks sjukhus hade i samma mätning sex poäng vardera.

I Sollefeå diplomerades man eftersom täckingsgraden av registrerade hjärtinfarkter var bäst i landet. Med det menas att sjukhuset verkligen för in allt i registret och att registret därför också blir fullödig och korrekt.

Daniel Hagström och Agneta Ramén med sjukhusets femte diplom för hjärtsjukvården.

Överläkare Daniel Hagström och hjärtsjuksköterskan Agneta Ramén berättar att man på sjukhuset i Sollefteå ständigt jobbar med förbättringsarbete. Att se hur man bedöms i Swedehearts kvalitetsregister hjälper dem i det arbetet.

- Vi ser vilka delar vi behöver förbättra, för det finns altid något att förbättra, säger Hagström.

En indikator i kvalitetsregistret är tiden från det att ett behov av en ballongsprängning konstateras till att sprängningen genomförs. En sådan ska genomföras inom 1,5 timme för att man ska få högsta poäng.

Den gränsen har Sollefeå sjukhus svår att hålla av rent geografiska skäl. Det tar tid att åka till Sundsvall och om man påbörjar resan i till exempel Junsele är det omöjligt. Men det finns möjligheter att sätta in åtgärder i väntan på sprängningen, så kallad proppupplösarmedicin.

- Vi kan sätta in den redan i ambulansen, om vi via det EKG som tas i ambulansen kan se att det behövs en ballongsprängning, säger Daniel Hagström.

Sollefeå sjukhus ska börja med det nu, i samarbete med ambulansveksamheten samt sjukhusen i Örnsköldsvik och Sundsvall.

Swedehearts kvalitetsregister mäter inte bara det akuta omhändertagandet och de åtgärder som sätts in då. Man tittar också på eftervården, att sjukhuset följer upp hjärtpatienterna och systematisk arbetar för att förhindra ytterligare en infarkt.

Det handlar om att boka återbesök och se till att patienterna gör sin hjärtgymnastik, lever hälsosamt och framförallt inte börjar röka igen.

Vad betyder den här utmärkelsen för er?

- Den betyder mycket. Det är en bra uppmuntran och personalen kan sträcka på sig, säger Hagström.

Mer läsning

Annons