Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Heta debatter på sista fullmäktige

Annons
Heta debatter

på sista fullmäktige

Det blev många heta orddueller när ärendet om flytten av Älvens dagcenter diskuterades i fullmäktige i går.

Då hade redan debatten om den nya nämndorganisationen tagit en timme i anspråk.

Att fullmäktige skulle få sommarlov märktes inte på debattlustan.

En ovanligt stor intresserad allmänhet fanns också på plats.

När det var dags för punkten "ändring av beslut i fullmäktige 2002-04-29 ß42, Älvens verksamhet" begärde samtliga oppositionspartier ordet och Urban Grenmyr, kd, inledde med att kräva att hela beslutsparagrafen skulle rivas upp - inte bara den del som gällde dagcenters flytt till Övergård.

- Socialdemokraterna har uppmärksammats på att man gjorde fel och vill ändra den del av beslutet som gäller Älvens flytt, men man kan inte rycka ut en förutsättning och säga att beslutet står fast.

Förutsättningen för att Skärvstaskolan skulle flyttas till dagcenters lokaler var ju att dagcenterverkamheten i sin tur flyttades, sa Urban Grenmyr.

Han avbröts av ordförande Gunvor Eriksson som menade att ärendet gällde Älven - inte Skärvsta skola och fick i sin tur mothugg av Inger Eriksson (m).

- Ordförande kan inte neka oss att komma med yrkanden, sa hon och påpekade att det nu byggs om på tre ställen för att beslutet i april skall kunna bli verklighet.

Elisabet Lassen, s, kommunstyrelsens ordförande och med yttranderätt i kommunfullmäktige, menade att oppositionen svartmålade situationen, att man djäklades med demokratiskt fattade beslut och inte hade respekt för besluten.

- Slit upp hela ärendet, sa Inger Svanberg, fp, som hade information om att man inte projekterat, inte hade upphandlat och att allt gick på löpande räkning och om det var lagligt att göra så.

Gunvor Eriksson, s, kommunfullmäktiges ordförande informerade om att det inte fanns några lagliga hinder att riva upp ett delbeslut enligt Kommunförbundets jurist.

- Oerhört trist debatt, kommenterade Ingemar Jonsson, som ifrågasatte om de två miljonerna som avsatts för ombyggnationerna.

Elisabet Lassen kritiserade fastighetskontoret för att man inte i tid hade tagit tag i frågan om Skärvsta skola och sedan gav hon en kort information om dagsläget och vad som skall hända.

Arbetstagarna på dagcenter flyttas ihop till södra längan av Älven, övriga längor anpassas till skola. Men lokalerna räcker inte för skolan och därför måste även en del av A-huset användas för skolverksamhet.

När det gäller kostnaderna gäller ramavtal med en byggfirma och jag ser inte de stora problem och hinder som hörs här. Jag hade inte räknat med en ny skoldebatt i dag.

Efter det begärde Jerry Pehrsson, s, ajournering, socialdemokraterna pratade ihop sig och när förhandlingarna återupptogs ställdes proposition på Urban Grenmyrs yrkande mot kommunstyrelsens förslag, votering begärdes och resultatet blev 25-25.

Vänsterpartiet var inte fulltaliga ens vid mötets början och utgången var klar, eftersom ordföranden har utslagsröst.

gaje blixt

Mer läsning

Annons