Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Granskande myndighet granskar sig själv

Annons
Granskande myndighet granskar sig själv

När tekniska kontoret och miljö- och byggnadskontoret i våras slogs ihop till gemensamma samhällsbyggnadskontoret uppstod ett problem:

kontoret ska granska sig själv.

Miljökontorets uppgift är att granska hur kommunen sköter miljöfrågorna. Miljökontoret är alltså att betrakta som en myndighet inom kommunen och kan vitesförelägga andra andra avdelningar om de inte lever upp till miljökraven. Däri ligger problemet.

"Myndighetspersonen" finns alltså i samma organisation som chefen och personalen som ska åtgärda bristerna (miljökontoret ska granska att tekniska till exempel har uppfört sina byggnader enligt de miljönormer som finns)

Folkpartisten Inger Svanberg vill ha svar från kommunfullmäktige hur detta ska gå till.

I en interpellation skriver hon att det fanns en uttalad oro hos både tjänstemän och politiker inför sammanslagningen och den problematik den medför. Då det gavs en försäkran att detta kunde lösas genom samverkan med någon grannkommun som då skulle utföra uppdraget röstades förslaget igenom enhälligt.

Hur blev det undrar Inger Svanberg som ser svårigheter vid myndighetsutövningen. Dels att de krav som ställs i miljöbalken kan vara kostnadskrävande. Med tanke på den dåliga ekonomi som kommunen har är det svårt att uppfylla alla miljökrav. Dels att det kan bli en konflikt mellan "myndighetspersonen" och chefen om det inte finns pengar att åtgärda bristerna.

Inger Svanberg undrar om man hittat någon bra lösning på problemet och vill i sin interpellation ha svar på frågorna:

ï om grannkommunerna har tillfrågats om detta uppdrag

ï om myndighetspersonen verkligen ska finnas kvar i samhällsbyggnadskontorets organisation

ï om det finns risk för åsidosättande av miljöbalken.

Interpellationen tas upp vid nästa kommunfullmäktigesammanträde då det ges svar på frågorna.

maria wennberg

0620 257 93

maria.wennberg@tidningen.to

Mer läsning

Annons