Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Godkänd luftkvalitet i Sollefteå

/
  • Här i korsningen Kungsgatan - Storgatan i Sollefteå har luftkvaliteten uppmätts.

Sollefteåborna kan andas lugnt. Luftkvaliteten i centrala Sollefteå är bra. Det visar den senaste luftmätningen.

Annons

1999 infördes miljökvalitetsnormen, MKN, som ett begrepp i miljöbalken. Det innebär att kommuner och myndigheter ska se till att miljökvalitetsnormerna uppfylls.

De nu aktuella mätningarna genomfördes under vinterhalvåret 2012/2013. En mätare, som suttit fastmonterad på Hotell Appelbergs, har samlat in mätdata som nu analyserats klart. Det har framförallt mätts partiklar, kväveoxid, svaveloxid och flyktiga organiska kolväten. Resultatet visar att luften i Sollefteå i samtliga fall ligger under den så kallade nedre utvärderingströskeln.

I Sollefteå kommun genomfördes årligen luftmätningar mellan 2003 och 2007. Det såg för det mesta bra ut, undantaget 2004 då förekomsten av partiklar var för hög. Partiklar i luft är förknippat med en rad negativa hälsoeffekter. Men åren efter var partikelförekomsten låg igen och även den här gången ligger halterna under gränsen.

Kväveoxid har traditionellt använts som indikator på trafikrelaterade luftföroreningar och svaveloxid kommer till största delen från förbränning av olja och olika industriella processer. Men Sollefteå uppfyller miljökvalitetsnormen med god marginal.

Mätningarna har genomförts inom ramen för Urbanmätnätet, ett samarbete mellan ett antal kommuner och Svenska Miljöinstitutet. Om halterna är för höga måste kommunen vidta åtgärder och genomföra fler mätningar. Om resultatet ser bra ut, som i Sollefteås fall, minskar kraven på kontinuerliga mätningar.

– När nästa mätning blir av vet vi inte, säger Emelie Bäckman från samhällsbyggnadskontoret.

Mer läsning

Annons