Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fyra nya hälsoprojekt på gång

Annons
Fyra nya hälsoprojekt på gång

- Kramfors-Sollefteå får Dagmarpengar

Varje år delas 1,8 miljoner kronor ut i länet av de så kallade Dagmarpengarna. I år har utvecklingsenheten vid Kramfors-Sollefteå hälso- och sjukvård fått hela 1,3 miljoner av dessa. Pengarna används till att sjösätta fyra nya projekt i folkhälsans tecken.

I februari började inbjudan till hälsosamtal att dimpa ned i brevlådorna hos Kramfors och Sollefteås alla 35-åringar. Via vårdcentralerna erbjuds man en genomgång av den egna hälsan; kostvanor, motion, blodtryck och tobakskonsumtion är några av de saker som undersöks.

Det första projektet, "Hälsosamtal special", har samma upplägg men riktar sig till 45-åringarna.

- Den gruppen befinner sig i riskzonen bland annat för hjärt- och kärlsjukdomar, säger hälsoplanerare Johannes Dock.

- Vi vill inte bara kartlägga utan också erbjuda stöd - i form av motion och olika aktiviteter som grundlägger en god hälsa. Vi söker samarbete med bland annat idrottsföreningar och kommunerna för att kunna erbjuda olika aktiviteter till de som behöver - och vill - det.

Det andra projektet riktas mot de tioåringar i Kramfors och Sollefteå som inte är fysiskt aktiva. Förutom att barnen inte mår bra av bristen på motion vacklar deras framtida hälsobild betänkligt. Risken för problem i vuxen ålder ökar avsevärt om man som ung fört ett alltför stillasittande leverne.

- Vi kommer att arrangera ett sommarläger på Österåsen för dessa barn och deras föräldrar. Föräldrar styr ju i hög grad bland annat barnens matvanor och måste vara med i processen, säger Iwona Jacobsson, hälsoplanerare.

Även här kommer man att engagera bland annat skola och föreningsliv för att kunna erbjuda en rad prova-på-aktiviteter som dans, judo eller bollspel.

- Vi planerar också uppföljningar med fokus mer på självförtroende, värderingsövningar och annat som hör till helhetsbilden, säger Iwona.

Det tredje projektet är en kompletterande befolkningsenkät som utförs samtidigt med en länsstudie nu i höst. I den stora studien kommer 700 invånare i var och en av norrlandskommunerna att få en omfattande enkät som bland annat handlar om hälsa, arbete, socialt nätverk och bostadsförhållanden.

- Samtidigt får ytterligare 1000 personer både i Kramfors och Sollefteå svara på enkäten; vi vill få en mer detaljerad syn på situationen, kommenterar Johannes Dock.

Enkätsvaren sammanställs för att så småningom kunna användas i folkhälsoarbetet, som underlag för politiska beslut, i byalagen för att profilera bygden med mera.

Det fjärde projektet är en undersökning av vilka risk- och stressfaktorer i kommunanställdas psykosociala arbetsmiljö som finns i dag - och vilka metoder man kan använda för att komma till rätta med utbrändhet och långa sjukskrivningar. Samtliga fast anställda inom Kramfors och Sollefteå kommuner - mellan 3500 och 4000 personer - får svara på en enkät.

- Kommunerna får också beskriva hur de i dag hanterar den här typen av problem; när enkäten sammanställts sker en återkoppling till de olika arbetsställena. Via bland annat seminarier försöker man sedan skapa mer genomarbetade handlingsplaner, berättar primärvårdschef Leif Persson.

I Sverige ökar sjukskrivningskostnaderna med 25 miljoner kronor - varje dag.

katarina östholm

0620-257 90

katarina.ostholm@tidningen.to

Bättre folkhälsa.

Iwona Jacobsson, Johannes Dock och Leif Persson tar ett steg mot bättre folkhälsa när de nu sjösätter inte mindre än fyra nya hälsoprojekt i Kramfors och Sollefteå.

Foto: Katarina Östholm

Mer läsning

Annons