Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Drogvanor bland 15-åringar kartlagda

Annons
Drogvanor bland

15-åringar kartlagda

Första gången ungdomar i Västernorrland super sig fulla har de ännu inte fyllt 14 år. I Sollefteå är de bara 13 år. Mer än hälften har någon gång varit berusad och fem procent har använt narkotika.

Flickor röker och dricker mer än pojkar.

Det och mycket annat framgår av den drogvaneundersökning som gjordes i våras på elever i årskurs nio i Västernorrland. Det är den fjärde undersökningen i Västernorrland.

De sju kommunerna i länet redovisas var för sig och enligt undersökningen ligger Sollefteå sämst till, statistikst sett, medan ungdomar i Härnösand sköter sig bäst. Kramfors ligger någonstans mitt emellan.

Cigaretter och snus

Flickor röker och pojkar snusar. 32 procent av flickorna röker, av pojkarna är det 22 procent. 8 procent röker dagligen.

Sniffning

5 procent av niondeklassarna i Västernorrland uppger att de har sniffat någon gång. 7 procent har kombinerat läkemedel och alkohol. Detta är vanligare bland flickor.

Alkohol

Generellt dricker ungdomar mest starkcider, 56 procent, därefter kommer sprit, 51 procent.

54 procent av eleverna säger att de druckit hembränt, 12 procent dricker ofta hembränt och 6 procent säger att de om de dricker alkohol så är det hembränt.

Flickor dricker mest. Av niondeklassarna i länet dricker 68 procent av flickorna alkohol.

Narkotika

I huvudsak är det hasch som dominerar i länet även om det finns elever som uppgivit att de använt heroin. Droger som ecstasy, GHB, benzodiazepiner och liknande har också uppgetts men endast av ett begränsat antal elever.

Pojkar och flickor använder narkotika lika mycket, däremot är det en betydligt större andel flickor som säger att de har lust att prova.

2 procent i Härnösand har provat på narkotika, i Sollefteå är det 7 procent och i Kramfors 6 procent.

Våld och mobbing

Flickor utsätts oftare för mobbing än pojkar men beväpnar sig inte i lika stor utsträckning som pojkar.

Enligt undersökningen finns också ett samband mellan ungdomar som är högkonsumenter och hur de har det socialt. De trivs sämre i skolan och är missnöjd med studieresultaten. De har färre fritidsintressen. De är inte lika ofta med i någon idrottsklubb. Fler röker dagligen. De dricker stora mängder alkohol minst några gånger i veckan. De alkoholdebuterade tidigt och de blir bjudna på vin eller öl av föräldrarna. Detta jämfört med lågkonsumenter av alkohol.

Undersökningen visar också att en större andel av högkonsumenter bor med endast en förälder.

En slutsats man kan dra av undersökningen är att 15-åriga flickor i Sollefteå jämfört med andra 15-åringar i länet röker och dricker mest.

Föräldrar uppmanas att gå ut på stan på Lucia

Lucianatten är en traditionell suparhelg då många tar sin första fylla på stan. Med fler vuxna på stan kan tragedier undvikas menar kuratorer, poliser, socialarbetare psykologer och skolhälsovården enhälligt.

Föräldrar och vuxna i ungdomars närhet är enormt viktiga. Vad de säger och gör, vilket engagemang de visar har direkt betydelse för ungdomars drogkonsumtion, menar de.

Många föräldrar känner sig idag osäkra i dagens ungdomskultur. Det finns så många nya droger och så mycket nytt som de inte känner till och behärskar, extacy, ghb och andra lösningsmedel som dricks.

- Föräldrarna behöver inte vara uppdaterade för att säga ifrån och sätta gränser. Det är samma gamla argument som gäller nu som för 30 år sen då föräldrarna själva var unga, säger Pär Grönlund som är kurator på Vallaskolan.

Ungdomar lyssnar på sina föräldrar eller de vuxna som står dem närmast. Det är en sanning som består genom alla generationer.

Den drogundersökning som gjordes i våras visar att Sollefteåungdomar knappt har fyllt 13 år då de första gången berusar sig.

- En del är till och med yngre. Det finns elva- och tolvåringar som drar runt på stan och dricker, säger Pär Grönlund.

Kuratorerna Per Hedström och Pär Grönlund poängterar att det rör sig om ett mindre antal ungdomar. Många Sollefteåungdomar är skötsamma men undersökningen är tillräckligt alarmerande för att vuxenvärlden måste reagera.

Trycket på stan är som störst vid Lucia, sista april, skolavslutning och på senare år har även Halloween blivit en festarhelg. Det är då alkoholdebuten görs, första fyllan tas.

Spriten, ölen, vinet, starkcidern, eller hembränt fixas genom äldre kompisar eller köps på stan. Under sommarhalvåret har stadsparkens scen fungerat som en ²platta² där alkohol och narkotika bytt ägare.

Kuratorerna berättar att det även förekommer att unga tjejer och killar köper alkohol av ²a-lagarna², äldre alkoholmissbrukare, som huserar i parken när årstiden tillåter.

Enligt både drogundersökningen, polisen och socialarbetare förekommer det narkotika i Sollefteå, men i mindre mängder.

- Det är inte i första hand narkotikan som är det stora problemet det är alkoholen och rökningen, menar Maria Olofsson som är skolsköterska på Nipanskolan.

Ett drogberoende börjar alltid någonstans - kanske med ett bloss på en cigarett och den klunk ur en flaska på Hullsta trappan en Lucianatt.

- Det är där vi som vuxna och föräldrar ska vara alerta och reagera innan det har gått för långt.

Vad ska man som förälder göra?

- Man ska sätta gränser. För många ungdomar är det en lättnad att själv slippa ansvaret. Till kompisarna kan man förbanna föräldrarna att man inte får vara ute så länge man vill eller att de är benhårda när det gäller alkohol fast innerst inne tycker att det är skönt att ha en bra ursäkt, säger Per Hedström.

Föräldrarna ska se sig själva som en resurs. Pär Grönlund menar att om föräldrarna och andra vuxna finns ute på stan bland ungdomarna har det en dämpande effekt.

- Finns föräldrarna där rent fysiskt förstår ungdomarna också att de verkligen bryr sig och det tror jag är väldigt viktigt.

Varför ser det då ut som det gör idag? Beror det på att föräldrarna hellre sitter hemma och tittar på bingolotto och groggar än bryr sig om sina barn på stan?

- Jag tycker inte man ska skuldbelägga föräldrarna man ska istället uppmuntra dem och ge dem självförtroende. Föräldrarna måste inse deras betydelse, menar Pär Grönlund.

Han föreslår att till exempel klassföräldrarna bildar nätverk och har gemensam koll på vad som försiggår i ungdomsgänget.

Att tonåringar vill nosa på vuxenlivet, gå på disco, hänga på stan och vara på tvärsen mot föräldrarna är sunt och fullständigt normalt. Det är när ungdomarna börjar flytta gränserna som vuxna ska gripa in.

Vilka varningstecken ska man se upp med?

- När barnen skolkar och man upptäcker att de röker ofta, har koncentrationssvårigheter och hänger ute med äldre kompisar bör man se upp, säger Pär Grönlund.

Vad ska man göra?

- Prata, informera ta reda på hur ungdomarna mår, ge alternativ, våga ställa krav och vara tydlig, säger Pär Grönlund.

Ungdomars kontakt med vuxna är mindre idag än för bara ett par år sen. Skolan har mindre personal, man drar ner på fritidsgårdar och det är färre ungdomar som är engagerande i idrott- och föreningsverksamhet.

Missbruket kryper allt längre ned i åldrarna

- Man blir störd över fulla 13-åringar på stan.

Det säger fyra niondeklassare på Vallaskolan som Tidningen har stämt träff med för att prata om vad man gör i Sollefteå en lördagskväll. Typ.

Angelica Sehlin, Matilda Wallinder, Robin Eriksson och Mikael Persson går i nionde klass på Vallaskolan.

- Visst festar folk runt men det finns olika kategorier, olika gäng liksom. Och alla vet vilka som super hårt eller tar droger men det är inte så många, säger de.

Ungefär en gång i månaden är det disco på Hullsta och då brukar det vara mycket folk på stan.

- Då kan det var kul att gå ut, men för det mesta finns det inte så mycket att göra på stan. Det blir att man är hyr en video och går hem till varandra, säger Robin Ericsson.

Att Sollefteå toppar alkolhol och drogstatistiken tycker de är lite märkligt.

- Det festas väl på alla ställen och jag tror inte att det är mer här. Det finns vissa så klart, säger Matilda Wallinder.

Hon är ett år yngre än sina klasskamrater och får inte vara ute lika länge som dem på kvällarna.

- Visst blir man arg, men samtidigt är det också rätt bra att man går hem i tid, säger hon.

Angelica Sehlin går inte alls ut på lördagskvällarna.

- Jag gillar inte att se mina kompisar fulla det är inget kul och när 12-åringar raglar omkring är det bara äckligt, säger hon.

När det händer grejer på stan, om nån blir tagen av polisen eller intaget på akuten går djungeltelegrafen.

- Alla vet snabbt vad som har hänt men ibland kan ryktena faktiskt vara väldigt överdrivna, säger Mikael Persson.

På våren och sommaren är det mer drag på stan.

- På vintern är det mest kallt och det finns inte så många ställen att gå på men på sommaren har man hela parken att vara på.

- Då är det jättemycket folk ute. Det är kul, säger alla.

Luciahelgen brukar locka många ut på stan. ska ni gå ut då?

- Kanske, svarar de.

Maria Wennberg

Mer läsning

Annons