Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bästa hälsokommun - mål för Sollefteå kommun

Annons
Bästa hälsokommun - mål för Sollefteå kommun

År 2010 skall Sollefteå kommun vara den bästa hälso-, friskvårds- och idrottskommunen i landet.

Det är målet för kommunstyrelsen och ett av projekten för de så kallade omstruktureringspengarna.

Nu går kommunen ut på bred front med olika projekt - där folkhälsan är den viktigaste ingrediensen.

1,6 miljon kronor beräknas för projektledning och lansering av HälsÅdalen, som projektet döpts till.

Det är mer än dubbelt så mycket som samhällsbyggnadsnämnden får för sin den hälsoverksamhet, som omfattar provtagningar och tillsyn.

I morgon, tisdag, skall kommunstyrelsen ta ställning till projektet.

Ytterligare ett projekt söker pengar för projektledare, även det med folkhälsan i fokus.

Det är socialkontoret som söker pengar för att kunna anställa en projektsamordnare för ett folkhälsoråd och en folkhälsogrupp i Sollefteå. En samverkan med sjukhusets folkhälsoplanerare och kommunens brottsförebyggande råd.

Kommunens folkhälsosamordnare har också en ansökan inne hos kommunstyrelsen - men utan ansökan om bidrag.

Folkhälsosamordnaren vill att kommunen anmäler sig till Forum folkhälsa, ett nationellt nätverk för lokalt folkhälsoarbete.

Projektet HälsÅdalen tar fasta på de verksamheter som finns i området - och som förhoppningsvis skall bli fler och leda till att fler söker sig till Sollefteå.

Kommunledningen pekar på Österåsens hälsohem, Sollefteå sjukhus, ett aktivt föreningsliv, ett skidgymnasium och det goda rykte kommunen har som arrangör av större idrottsarrangemang, som till exempel Wintergames.

Med ett nytt så kallat profilområde, folkhälsan, som skall bli en naturlig del i vardagen i Sollefteå kommun hoppas kommunledningen att Sollefteå skall bli en attraktiv boendeort och en ort där nya näringar kan växa fram inom folkhälsoområdet.

gaje blixt

Mer läsning

Annons