Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Avgifter ger intäkter - revisorerna granskar principerna

Annons
Avgifter ger intäkter - revisorerna granskar principerna

Vatten och avlopp, renhållning och äldreomsorg är några av de områden där kommunen tar avgift för utförd service.

Revisorerna har granskat kalkyler, avgiftsfinansieringsgrad, principer för taxesättning och hur ofta debitering sker.

I stort sett har man inte hittat mycket att anmärka på.

Beräkningen av VA-avgifter bedöms vara tillfredsställande, även om kostnader för gemensamma kommunfunktioner som till exempel löne- och eknomiadminstration inte har räknats in i underlaget för taxorna.

När det gäller renhållningsavgifterna pekar man också här på att de gemensamma kommunadministrativa funktionerna bör räknas in i kostnaderna och ingå i underlaget för taxorna. Kostnaden för att återställa deponier och avfallstippar är också kostnader som borde vara med i underlaget för avfallstaxor, men det skulle också ge högre avgifter, vilket kan vara ett pedagogiskt problem att förklara för abonnenterna.

Avgifterna i äldreomsorgen har också fått mindre anmärkningar. Inte storleken på avgiften utan det faktum att vård- och omsorgsnämnden inte räknat avgifter på makars sammanlagda inkomst och att ansvarsförhållandet mellan socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen måste klargöras. I dag jämkas avgifter för matabonnemang och hyra för boendet av vård- och omsorgsnämnden. Det är egentligen en fråga för socialförvaltningen.

gaje blixt

Mer läsning

Annons