Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Automatstation föreslås vid rödstarondellen

Annons
Automatstation föreslås vid rödstarondellen

I slutet på 80-talet fanns tankarna på ett motell vid rödstarondellen.

En detaljplan togs fram, men det blev aldrig något bygge.

Några år senare ville någon bygga ett affärskvarter i området med ny infart till sjukhuset.

Det blev inget heller.

Nu har samhällsbyggnadsnämnden godkänt en detaljplan som innebär en automatstation för bensin på området med möjligheter att bygga vidare med fler hus.

Men det är kommunfullmäktige som tar det slutliga beslutet om detaljplanen och markanvändningen av fastigheten Sollefteå-Rödsta 10:74 m fl.

Detaljplanen har varit utställd och flera åsikter om förslaget har lämnats in till samhällsbyggnadskontoret.

Bland annat har samtliga ägare till bensinstationer inom Sollefteå, Långsele och Forsmo hänvisat till det redan stora antalet tappstationer för bensin i området och påpekat att det redan i dag råder en viss överetablering när det gäller bensinförsäljning.

Den nya automatstationen som företaget Preem vill bygga kommer att ligga bara ett par hundra meter från nuvarande Statoilmacken.

- Vårt uppdrag inom samhällsbyggnadskontoret är att pröva markens lämplighet enligt plan- och bygglagen. Vi får inte ta marknads- eller konkurrensmässiga aspekter på den prövningen. Det är kommunen som äger marken och det är kommunfullmäktige som fattar det slutliga beslutet, säger Matti Heino, fysisk planerare vid samhällsbyggnadskontoret.

Området ligger inom skyddsavstånd till närliggande bebyggelse och lokaliseringen är bra ur trafiksynpunkt och uppfyller därmed kraven för den verksamhet som detaljplanen är gjord för.

Samhällsbyggnadskontorets miljöavdelning har framfört synpunkter om vikten av att den näraliggande förskolan inte får sin utemiljö förstörd av den nya verksamheten. Det är viktigt att den gång- och cykelväg som planeras kantas med buskar och träd och att resterande grönområde bör skötas så att grönområdet lyfts fram som ett positivt inslag bland bebyggelsen.

Enligt den kommentar som planeraren gjort kommer förskolans utemiljö inte att drabbas och om ytterligare bebyggelse skall göras måste en ny detaljplan tas fram och då kommer dessa synpunkter att beaktas.

gaje blixt

Mer läsning

Annons