Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Attraktiv skola - ett projekt med förhoppning

Annons
Attraktiv skola - ett projekt med förhoppning

- beslut på öppet möte på fredag

Projektet Attraktiv skola har satts i sjön.

Det formella beslutet om projektplanen tas vid barn-, kultur- och utbildningsnämndens öppna sammanträde på fredag.

Men lärarfacken, skolledarna, nämndordförande och förvaltningschef är överens. Attraktiv skola skall genomföras.

Det handlar inte om skolbyggnader, skolmat eller skolskjutsar.

Det handlar om kvalitet i skolan - och hur man kan göra läraryrket attraktivare. Om planer och mål - och inte minst hur man utvärderar det hela och ser om man lyckats. Redan nu är kravet att alla skolor skall ämna in en kvalitetsredovisning.

Inom en åttaårsperiod pensioneras 90 lärare i Sollefteå kommun, antalet elever minskar stadigt och de ekonomiska åtstramningarna påverkar också skolan. De extra resurser som skolan får via staten kan i de kommuner som har avtal med den så kallade kommunakuten användas för att behålla den verksamhet som redan finns.

I dag finns cirka 4 600 barn, elever och studerande i olika skolformer i Sollefteå. Drygt 700 personer arbetar inom skolområdet, av dem är 440 lärare och skolledare.

Med det nya projektet Attraktiv skola, där Sollefteå är en av 34 utvalda kommuner i landet och den enda i länet, skall öka lärarnas möjligheter till vidareutbildning och forskning, men också öka delaktigheten i skolan - på alla håll och kanter.

Den röda tråden är den lärande organisationen, det livslånga lärandet och värdegrunden - och den rörda tråden skall finnas med i alla diskussioner, i samarbete, i alla uppdrag.

När projekttiden är slut år 2006 skall det finnas behöriga och kompetenta lärare på varje tillsvidaretjänst, kommunen skall vara känd som en kommun, där man satsar på utveckling, det skall vara utvecklande att arbeta som lärare i Sollefteå och det skall vara en ökad professionalism i Sollefteå kommun.

För att nå dit finns en plan med ett 30-tal delmål.

År 2003 skall d et finnas ett introduktionsprogram för nyanställda på varje skola, år 2006 skall tio lärare ha påbörjat utbildning som syftar till magisterexamen, år 2003 skall 100 procent av lärarna uppleva att de är delaktiga vid tjänstefördelning/uppdragsöverenskommelse, år 2005 skall sjukfrånvaron ha minskat med tio procent, år 2004 skall kommunens skolor ha egna pedagogiska profiler och år 2006 skall d et finnas minst fem forskarcirklar.

Projektledningen ser också hot och svagheter i möjligheten att nå alla målen.

Det är att skolan får mindre pengar, att projektet inte accepteras av alla och att det finns personer från den politiska ledningen till enskilda lärare som inte är intresserade att delta i förändringsarbetet.

Vad som hänt kommer att visa sig om tre år.

gaje blixt

620-257 91

gaje.blixt@tidningen.to

All vår början bliver svår

Kommer Sollefteå kommuns mål i en Attraktiv skola att uppnås. På 25 år har skolan och samhället förändrats - hur ser det ut om ytterligare 25 år?

arkivbild

Mer läsning

Annons