Annons
Vidare till allehanda.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Socialnämnden bantar äldreomsorgen

I ett försök att balansera 2008 års budget drar man åt hårt runt äldreomsorgen

Socialnämnden har sedan flera år tillbaka svårigheter att få budgeten i balans, med överskridanden på miljonbelopp som resultat.

Sammanställningen av årets andra budgetutfallsprognos visade på ett underskott i verksamheten vid årets slut med 14,4 miljoner kronor. Något som fick kommunfullmäktige att den 28 april uppmana socialnämnden att redovisa planerade åtgärder och besparingar.

Nämnden har nu satt samman en åtgärdsplan som förhoppningsvis ska få önskad effekt.

Förslag till ytterligare förändringar och åtgärder är bland annat att:

* Under semesterperioden 2008 stänga en avdelning vid Kaptenens korttidsboende och därmed spara 700 000 kronor.

* För att underlätta avveckling av Bjärtråhemmet under 2009 tidigarelägga ett inflyttningsstopp under hösten och därmed minska behovet av personal.

* Med en tydligare anpassad behovsbedömning inom hemtjänsten bli kostnadseffektivare.

De besparingar som föreslagits beräknas ge en halvårseffekt och därför begär nämnden att man vill avvakta halvårsbokslutet och resultatet av vidtagna åtgärder. Skulle ytterligare reducering av verksamheten krävas föreslås att den planerade nedläggningen av Sjölidens demensboende tidigareläggs med start i höst.

Att avveckla Sjöliden i förtid anser både centerpartiet, folkpartiet och kristdemokraterna vara felaktigt. Partierna har därför yrkat en stark avråda detta förslag mot bakgrund av att Sjölidens demensplatser behövs.


STEN ENGBLOM
070-320 49 70