Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Snowden: Inga dokument till Moskva

Annons

Edward Snowden tog inte med sig några hemliga dokument när han flydde till Ryssland, hävdar han själv.

I en intervju för New York Times säger den landsflyktige amerikanen att han lämnade alla handlingar till journalister i Hongkong innan han reste vidare.

Inte heller Kina har fått tillgång till de dokument som avslöjar USA:s hemliga massövervakning, försäkrar Snowden, som fått ett års asyl i Ryssland.

I den långa intervjun, som gjordes via krypterad internetkommunikation, berättar Snowden att hans beslut att avslöja NSA-övervakningen togs efter långt övervägande och först sedan han insett att han inte kunde påverka sina överordnade utan tvärtom riskerade att straffas om han fortsatte sin kritik. Hans förändrade och kritiska inställning växte fram redan när han stationerades i Genève i Schweiz av den amerikanska underrättelsetjänsten CIA 2007, med en diplomattjänst som täckmantel.

Snowden, som av USA betecknas som spion och landsförrädare, tycks övertygad om att han i själva verket gjorde NSA och USA en tjänst.

Att fortsätta denna övervakning i hemlighet är en betydligt större fara än att den avslöjas, säger han.

Övervakning behöver i övrigt inte vara av ondo, säger Snowden också.

Så länge det finns ett brett folkligt stöd, så finns ett viss mått av legitimitet, även med det mest närgångna och moraliskt felaktiga övervakningsprogram, eftersom det i så fall grundar sig på ett frivilligt och välgrundat beslut. Men program som används i hemlighet, utan allmänhetens insyn, saknar denna legitimitet och då blir det ett problem. Det innebär också en farlig normalisering av att styra i det fördolda, där beslut med enorma följder för allmänheten tas, men utan att allmänheten har någon talan.

Han nämner att hans beslut blev än mer fast sedan han upptäckt att en förtrolig intern revisionsrapport som handlade om NSA:s hemliga och olagliga övervakningsprogram.

I Sverige har debatten om NSA varit omfattande. Utrikesminister Carl Bildt, som av hävd betraktas som något av regeringens internetguru, tonar dock ner farhågorna i samband med en konferens om de "globala cyberfrågorna" i Sydkorea, där han efterlyste "tydliga etikregler" för staters övervakning av nätet.

Utrikesminister Carl Bildt säger att Sverige inte lämnar ut internetanvändares adresslistor, kompisnätverk och liknande.

Och vi letar inte efter sådant heller, vad jag vet, äsger han till TT.

En spaning mot en "terrorist utomlands" kan dock medföra att man letar efter exempelvis e-postadresser.

Men det sker enligt särskilda beslut i varje enskilt fall.

Bildt säger sig inte vara rädd för att information missbrukas av svensk underrättelsetjänst.

Till att börja med är ju FRA:s verksamhet inriktad på omvärlden och är ju en underrättelsetjänst till stöd för svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Jag kan inte ge några konkreta exempel offentligt men jag kan försäkra att det finns fall där det är betydelsefullt för att skydda svenska individer och intressen.

Mer läsning

Annons